หนังสือ เป็นโสดดีหรือมีคู่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ : เป็นโสดดีหรือมีคู่

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว จะได้มีความรู้และทิศทางในดำรงชีวิต ว่าผู้ที่อยู่เป็นโสดจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ความผาสุกที่แท้จริง หรือผู้ที่มีคู่ครองแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ความผาสุกที่แท้จริง

หลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่า การอยู่เป็นโสดหรือมีคู่ อย่างไหนดีกว่ากัน มั่นคง/เป็นประโยชน์สุขกว่ากัน ซึ่งคำสอนหรือความคิดเห็นของคนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะเน้นไปในทางให้คนมีคู่ครอง จะได้มีความสุข มีความมั่นคง เป็นฝั่งเป็นฝา ซึ่งผู้เขียนเองก็มักจะได้ฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาเป็นประจำเสมอๆว่า การมีคู่ครองนั้น แรกๆก็มักจะเป็นสุขดี แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก หลายคนมักจะต้องร้องไห้กับฝา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝา สอดคล้องกับคำว่า เมื่อแต่งงานหรือมีคู่ครองแล้ว “ก็จะได้เป็นฝั่งเป็นฝา” คือ ร้องไห้กับฝา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝา หลายคนที่แต่งงานหรือมีคู่ครองแล้วก็มักจะบอกว่า “คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า” ดังนั้น หลายคนจึงสับสนว่า ตกลงการอยู่เป็นโสด หรือมีคู่ครอง อย่างไหนจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงเป็นประโยชน์สุขดีกว่ากันแน่ ผู้เขียนขอเชิญชวนท่านได้ติดตามข้อมูลรายละเอียด “โสดดีหรือมีคู่” ต่อไปได้เลยครับ

ดาวน์โหลด หนังสือ เป็นโสดดีหรือมีคู่ โดยหมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *