คบและเคารพมิตรดี : ชุมพล ยอดสะเทิน

มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *