เลิกกินเนื้อสัตว์ได้โชค 3 ชั้น

เลิกกินเนื้อสัตว์ได้โชค 3 ชั้น

1.ได้ร่างกายที่แข็งแรง ความเจ็บป่วยน้อยลง
2.ได้จิตใจที่เป็นสุข
3.มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น สิ่งเลวร้ายในชีวิตน้อยลง

Quit Meat and Get Triple Bonuses!

1. Gaining the physical strength with less ailments.
2. Gaining the peace of mind.
3. Many good things keep happening in life while unfortunate things keep disappearing.


เลิกกินเนื้อสัตว์ ได้โชค 3 ชั้น Quit Meat and Get Triple Bonuses!
ดร.​ใจเพชร​ กล้าจน​ (หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
by Dr. Jaipetch Klajon (Mor Keaw), Chairman of Buddhist Medicine Foundation of Thailand

 
พอเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ละ
When I decided to quit meat
ชีวิตเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆอีกแล้ว
and no longer harm any living beings…
โอ้โห โปร่งโล่ง สบายในใจ
Wow! I gain such peace and serenity within.
มันมีความสุขมากเลยว่า
It’s delightful to know that
เราไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้ว เราไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้ว
I will no longer cause harm to anyone. No more.
โอ้โห เราอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส ไร้กังวล
Such a true joy! I gain real inner peace.
พอผมกินเนื้อสัตว์เยอะมันก็เจ็บป่วยนะ
When I still ate meat, I got sick quite often.
มีเจ็บหัวใจ เป็นอาการของหัวใจขาดเลือด
I had chest pain, a symptom of coronary artery disease,
เป็นภูมิแพ้ เป็นหวัด เป็นผื่นบ่อยๆเลย
easily got allergy, caught a cold, and developed rashes often.
ปวดตามร่างกาย ปวดกระเพาะ
Plus, the body pain, stomachache,
เป็นโรคกระเพาะด้วย
digestive problem,
ปวดข้อ ปวดเข่า
joint pain, knee pain,
โอ้โห มีโรคเหล่านี้ เราก็กินยาไป
Oh my, I had to take medications for them.
ก็ทุเลาชั่วคราว และก็เป็นอีก มันไม่หาย
The symptoms would then be temporarily relieved.
เอ้ ทำไมไม่หายสักที ก็ทรมานเหมือนกัน
I never got completely healed. Quite suffering.
ก็ทุเลาแล้วก็เป็นอีก ทุเลาแล้วก็เป็นอีก
It got better then it’d come back. Just like that.
แต่พอเราหยุดกินเนื้อสัตว์
But after I quit meat,
โรคเหล่านั้นทุเลาหมดเลย หายหมดเลย
all the ailments have been long gone.
เอ้อ มันดีนะ ทุเลาหมดเลย หายหมดเลย
I’ve felt so good. Such a relief! All gone.
ก็เลยเห็นว่า เออดีนะ
So, I realize the real benefits
แข็งแรงขึ้น ทำงานอึดขึ้นกว่าเดิม
from getting stronger to having more endurance.
โอ..ได้ 2 อย่างนี้ก็คุ้มละ
These two things are so worth it.
1.ได้ร่างกายที่แข็งแรง
1. Gaining the physical strength.
2.ได้จิตใจที่เป็นสุข
2. Gaining the peace of mind.
ข้อที่ 3 นี้ มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต
And 3. Many good things keep happening in life.
มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ประเด็นนั้น ประเด็นนี้
Fortunate things have come in various forms.
มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น..มากขึ้น
More and more good news keep coming
ประเด็นนั้น ประเด็นนี้
here and there.
ไม่ว่าจะเป็นมิตรดี ไม่ว่าจะเป็นปัญญา
From good friends, wisdoms,
ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบดีๆต่างๆ โอกาสดีๆ
great opportunities, fortunate events,
หลายเรื่องหลายราว เข้ามาในชีวิตเรา
to countless of incredible things in life.
ผมพบมากๆ 3 เรื่อง
I’ve found that three main bonuses are
ใจนี่แหละเป็นสุข
the inner peace,
กายแข็งแรงขึ้น ความเจ็บป่วยน้อยลง
the physical strength with less ailments,
ข้อที่ 3 ก็คือ มีสิ่งดีๆมากขึ้น
and tons of good things showing up
สิ่งเลวร้ายในชีวิตน้อยลง
while unfortunate things keep disappearing.
นี่คือจุดที่สำคัญ
And that’s the principle gain.


ดร.​ใจเพชร​ กล้าจน​ (หมอเขียว)
พอเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์ละ ชีวิตเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆอีกแล้ว โอ้โห โปร่งโล่ง สบายในใจ มันมีความสุขมากเลยว่า เราไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้ว เราไม่ต้องเบียดเบียนใครแล้ว โอ้โห เราอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส ไร้กังวล พอผมกินเนื้อสัตว์เยอะมันก็เจ็บป่วยนะ มีเจ็บหัวใจ เป็นอาการของหัวใจขาดเลือด เป็นภูมิแพ้ เป็นหวัด เป็นผื่นบ่อยๆเลย ปวดตามร่างกาย ปวดกระเพาะ เป็นโรคกระเพาะด้วย ปวดข้อ ปวดเข่า โอ้โห มีโรคเหล่านี้ เราก็กินยาไป ก็ทุเลาชั่วคราว และก็เป็นอีก มันไม่หาย เอ้ ทำไมไม่หายสักที ก็ทรมานเหมือนกัน ก็ทุเลาแล้วก็เป็นอีก ทุเลาแล้วก็เป็นอีก

แต่พอเราหยุดกินเนื้อสัตว์ โรคเหล่านั้นทุเลาหมดเลย หายหมดเลย เอ้อ มันดีนะ ทุเลาหมดเลย หายหมดเลย ก็เลยเห็นว่า เออดีนะ แข็งแรงขึ้น ทำงานอึดขึ้นกว่าเดิม โอ..ได้ 2 อย่างนี้ก็คุ้มละ 1.ได้ร่างกายที่แข็งแรง 2.ได้จิตใจที่เป็นสุข ข้อที่ 3 นี้ มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต มันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ประเด็นนั้น ประเด็นนี้ มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้น..มากขึ้น ประเด็นนั้น ประเด็นนี้ ไม่ว่าจะเป็นมิตรดี ไม่ว่าจะเป็นปัญญา ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบดีๆต่างๆ โอกาสดีๆ หลายเรื่องหลายราว เข้ามาในชีวิตเรา ผมพบมากๆ 3 เรื่อง ใจนี่แหละเป็นสุข กายแข็งแรงขึ้น ความเจ็บป่วยน้อยลง ข้อที่ 3 ก็คือ มีสิ่งดีๆมากขึ้น สิ่งเลวร้ายในชีวิตน้อยลง นี่คือจุดที่สำคัญ

Dr. Jaipetch Klajon (Mor Keaw)

When I decided to quit meat and no longer harm any living beings… Wow! I gain such peace and serenity within. It’s delightful to know thatI will no longer cause harm to anyone. No more. Such a true joy! I gain real inner peace. When I still ate meat, I got sick quite often.I had chest pain, a symptom of coronary artery disease,easily got allergy, caught a cold, and developed rashes often. Plus, the body pain, stomachache, digestive problem, joint pain, knee pain, Oh my, I had to take medications for them
The symptoms would then be temporarily relieved. I never got completely healed. Quite suffering. It got better then it’d come back. Just like that.

But after I quit meat,all the ailments have been long gone. I’ve felt so good. Such a relief! All gone.So, I realize the real benefitsfrom getting stronger to having more endurance. These two things are so worth it.

1. Gaining the physical strength.

2. Gaining the peace of mind.

And 3. Many good things keep happening in life.

Fortunate things have come in various forms. More and more good news keep coming here and there. From good friends, wisdoms, great opportunities, fortunate events,to countless of incredible things in life.I’ve found that three main bonuses are the inner peace, the physical strength with less ailments, and tons of good things showing up while unfortunate things keep disappearing. And that’s the principle gain.

หนังสือ เป็นโสดดีหรือมีคู่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ : เป็นโสดดีหรือมีคู่

โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว จะได้มีความรู้และทิศทางในดำรงชีวิต ว่าผู้ที่อยู่เป็นโสดจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ความผาสุกที่แท้จริง หรือผู้ที่มีคู่ครองแล้วจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ความผาสุกที่แท้จริง

หลายคนที่ตั้งข้อสงสัยว่า การอยู่เป็นโสดหรือมีคู่ อย่างไหนดีกว่ากัน มั่นคง/เป็นประโยชน์สุขกว่ากัน ซึ่งคำสอนหรือความคิดเห็นของคนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะเน้นไปในทางให้คนมีคู่ครอง จะได้มีความสุข มีความมั่นคง เป็นฝั่งเป็นฝา ซึ่งผู้เขียนเองก็มักจะได้ฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาเป็นประจำเสมอๆว่า การมีคู่ครองนั้น แรกๆก็มักจะเป็นสุขดี แต่หลังจากนั้นไม่นานนัก หลายคนมักจะต้องร้องไห้กับฝา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝา สอดคล้องกับคำว่า เมื่อแต่งงานหรือมีคู่ครองแล้ว “ก็จะได้เป็นฝั่งเป็นฝา” คือ ร้องไห้กับฝา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฝา หลายคนที่แต่งงานหรือมีคู่ครองแล้วก็มักจะบอกว่า “คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า” ดังนั้น หลายคนจึงสับสนว่า ตกลงการอยู่เป็นโสด หรือมีคู่ครอง อย่างไหนจะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงเป็นประโยชน์สุขดีกว่ากันแน่ ผู้เขียนขอเชิญชวนท่านได้ติดตามข้อมูลรายละเอียด “โสดดีหรือมีคู่” ต่อไปได้เลยครับ

ดาวน์โหลด หนังสือ เป็นโสดดีหรือมีคู่ โดยหมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

คำถาม : ถ้าจะตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าของเราหรือไม่ จะวางใจอย่างไร จึงจะไม่ขัดกับคำว่า กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้น

พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นบาป การมีคู่เป็นทุกข์ และทุกข์ที่สุดในโลกด้วยนะ “เกิดจากวิบากเก่าของเราหรือไม่” ตัดสินใจมีคู่ก็วิบากใหม่นี่แหละ ตัดสินใจใหม่นี่แหละ บางทีมันก็ไม่ได้มีเก่าเลย ไปตัดสินใจใหม่นี่แหละ หรือบางทีมันอาจจะมีวิบากกรรมเก่ามาปนด้วย แต่กรรมใหม่น่ะแน่นอน วิบากกรรมเก่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ใหม่นี่แน่ ๆ เลย

ไปตัดสินใจมีคู่ทำไม บาปหนักนะ ทุกข์หนักนะ จะบอกให้ มันไปเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วยนะ จะทุกข์หนักนะ คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า คนที่เขามีกันแล้ว เขาก็พูดกันมา “โอ๊ย อย่าไปหาเรื่อง อย่าไปหาเรื่อง ตาย ๆ  ๆ  หาเรื่องจริง ๆ เลย มันทุกข์หนักนะ ไม่ใช่เล่น ๆ นะ” พระพุทธเจ้าบอกว่า บัณฑิตพึงประพฤติตนเป็นโสด ส่วนคนโง่!! (ด่าแรง ๆ เลยนะ) ฝักใฝ่ในคู่ครองย่อมเศร้าหมอง  มันจะหมองแรงเลยนะ มันจะไปทำดีไม่ได้ดั่งใจเราหมายนะ เราอยากไปทำดีตรงนั้นตรงนี้จะไปไม่ได้ดั่งใจเราหมาย คุณจะไม่ได้สิ่งดี ๆ ดั่งใจคุณหมายเยอะแยะไปหมดเลย แล้วต้องไปจมกับเรื่องไร้สาระเต็มไปหมดเลยนะ คุณอยากจะจมอย่างนั้นก็เชิญนะ แต่อย่าไปเลย มันอันตราย

นี่คำถามเขาว่า ถ้าจะตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าของเราหรือไม่ จะวางใจอย่างไร จึงจะไม่ขัดกับคำว่า กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้น ด้วยความเคารพยิ่ง , เอ้า! ถ้าเคารพก็ทำตามอาจารย์นี่แหละ อยู่เป็นโสดไป เคารพยังไงวะ!? เคารพแล้วก็ทำกลับหัวกับที่เราสอน เคารพยังไง? ประหลาด ๆ ก็แล้วแต่นะ ถ้าไม่มีคู่ได้ก็ดี ถ้ามันอดไม่ได้ มันมีกิเลส มีเวรมีกรรม ก็แล้วไป ก็ต้องไปทุกข์นั่นแหละ กายนี้ก็มีไว้เพื่อสร้างทุกข์เท่านั้นแหละ ถ้าไปมีคู่ก็ทุกข์อีกยาว มันจะยาวอีกหลายชาตินะ อย่าประมาทนะ มันจะอีกหลายชาติเลย อย่าไปหาเรื่องเลยน่า เคยมีคู่กันมาตั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ว การมีเป็นทุกข์ (พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้น) มีไปมันก็เป็นห่วง 1.ถ้าดีก็เป็นห่วง กลัวจะไม่ได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้ 2. ถ้าไม่ดีก็ทุกข์ ทำไมทำไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ มันเป็นทุกข์นะ แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอีก อยากให้เขาได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ พอเขาไม่ได้ดีแบบที่คุณมุ่งหมาย ไม่ทำดีแบบที่คุณมุ่งหมาย คุณเอ๋ย…แล้วคุณจะทุกข์ใจ

ทุกข์คราวนี้ละโอ้โฮแย่เลย 1.เขาจะไม่ทำดีอย่างที่คุณมุ่งหมาย ไม่ได้ดีที่คุณมุ่งหมาย หรือมีวิบากร้ายแง่นั้นเชิงนี้เข้ามาในชีวิตเขาก็ทุกข์ 2.ต่อให้เขาเป็นคนดีคุณก็จะทุกข์ กลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ กลัวเขาจะเป็นอันตราย กลัวจะไม่ได้สภาพที่ดี กลัวเขาจะพลัดพรากจากไป มันก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละ มีแต่ทุกข์และทุกข์และทุกข์ ตอบไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน สรุปเกิดจากวิบากเก่าของเราหรือไม่ ก็ตอบว่าวิบากใหม่เป็นหลักเลยแหละ วิบากใหม่ที่ตัดสินใจจะมีหรือไม่มีนี่แหละ ถ้าตัดสินใจจะมีคู่นี่เป็นวิบากใหม่ บาปหนักเลยแหละ แต่ถ้าตัดสินใจอยู่เป็นโสดก็บุญหนักเลย บุญใหญ่เลย , บาปใหญ่กับบุญใหญ่นะ เลือกเอา จะไปทางไหน บาปใหญ่ กับ บุญใหญ่ อาจารย์ตอบได้เท่านี้ เวลาน้อย ๆ สั้น ๆ ก็ตอบได้เท่านี้

26 มิถุนายน 2562 , ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ๑

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)