โสดดีหรือมีคู่ : พวงเพชร ช่างซอ

พวงเพชร ช่างซอ ( นาย ) อายุ 55 ปี รู้จักพวธ. มา 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ก็น่าจะดีนะจะได้มีคนหรือคู่ไว้เป็นเพื่อนหรือปรึกษาหารือ ช่วยกันทำมาหากินไปไหนไปกัน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่มีคู่ก็จะไปไหนไปกันไม่ต้องมีคนคอยห่วงไม่ว่าเราห่วงเขาหรือเขาห่วงเราชีวิตวุ่นวาย

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
คบผู้ชายเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บ ตาย เท่านั้น