คบและเคารพมิตรดี : สมฤดี วงษ์วิริยะกุล

ทำไมเราถึงต้องคบมิตรดี เพราะว่ามิตรดีก็คือแรงเหนี่ยวนำ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ แล้วก็มีพลังปัญญามากขึ้นค่ะ

หมู่มิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ และตัวเองนี่ได้มาคบคุ้นที่แพทย์วิถีธรรม และได้พบกับมิตรดีสหายดี

ซึ่งในการที่เราอปริหานิยธรรมในการประชุมร่วมกัน เราจะได้ทั้งพลังปัญญาพลังใจแล้วก็พลังบารมีร่วม ที่จะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์

เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเคารพและศรัทธามิตรดี ก็เพราะว่าหมู่มิตรดีก็คือพลังรวมของปัญญา

แล้วที่เราศรัทธาเนี่ย ก็เกิดจากการที่ว่า เราเห็นพฤติกรรม เพราะว่าในหมู่มิตรดีถือศีล ซึ่งศีลนี่ก็คือการมีสุจริต 3 สุจริต 3 นี่ ก็คือมีสุจริต 3 ทางกายวาจาใจ

ซึ่งสิ่งที่เขาถือศีลนี่มันก็เป็นอะไรที่ เป็นข้อที่เราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่า การที่เขามีสุจริต 3 นี่มันเป็นแรงบารมีร่วม แล้วมันก็เป็นแรงศรัทธา

ก็เลยรู้สึกว่าในสังคมข้างนอกจะไม่มีหมู่มิตรดีที่มีศีลแบบนี้ แล้วก็ศีลเนี่ยนำสุขมาให้ และพวกเรานี่ก็ถือศีล 5 เป็นเบื้องต้น แล้วก็ตามฐาน ตามฐานกำลังของเราที่เราจะสามารถที่จะปฏิบัติได้

มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่แล้วผาสุก ซึ่งสังคมข้างนอกไม่มี ก็เลยคิดว่าการที่เราร่วมกันประสานกำลังกับหมู่มิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คือคำตอบค่ะ

สมฤดี วงษ์วิริยะกุล (ภูพันธรรม)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : คฑาวุฒิ แสงอุทัย

ผมเล็งเห็นว่า การที่เราจะเคารพหมู่มิตรดีนี่ ก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไรกับการเคารพหมูมิตรดี แล้วเราก็เลือกว่าเราต้องกลุ่มไหน

ซึ่งแล้วแต่ละคนมันอยู่ที่มุมมองว่า ใครจะต้องการเคารพใคร ซึ่งทางเลือกของผมที่ผมได้มาสัมผัส

ผมเลือกที่จะเคารพหมู่มิตรดีที่มีศีล 5 เป็นเบื้องต้น ซึ่งในประเทศไทยนี้ผมคิดว่ามีไม่มาก

และผมก็ได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ชาวอโศก

ผมก็เชื่อมั่นเพราะว่าก็ได้เข้าไปสัมผัสมาแล้ว เราพิสูจน์จริงมาแล้วว่าทุกท่านมีศีล ซึ่งการมีศีลมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนดี

เมื่อท่านเป็นคนดีแล้วเราไม่มีเหตุผล ที่จะไม่ศรัทธาท่านครับ

เมื่อศรัทธาเท่าไหร่ เราก็จะได้ความดีหรือสิ่งที่ว่าจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นเท่านั้น ตามที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบอกครับ

คฑาวุฒิ แสงอุทัย(คนสู้)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

โสดดีหรือมีคู่ : นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม ชื่อเล่น:ปุ้ย เพศ:หญิงอายุ:42 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดสนิท
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยู่เป็นโสดดีกว่าเรามีความเป็นอิสระสามารถทำอะไรก็ได้ ไปไหนมาไหนสะดวก เห็นชีวิตคู่ของคนรอบข้างแล้วทำให้เราไม่อยากแต่งงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีแล้วที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสด มีอิสระในการบำเพ็ญกับหมู่กลุ่ม มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ อยู่กับหมู่กลุ่มทำให้เรามีพลังสู้กับกิเลสได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ในศีล ศีลมั่นคงประกันภัย แรกๆเรารักษาศีล ต่อมาศีลก็รักษาเราให้ปลอดภัย อยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย คบมิตรดี เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก

โสดดีหรือมีคู่ : ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนกุล

ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล ชื่อเล่น ง้อ เพศ หญิงอายุ 60 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดหรือมีคู่เป็นเรื่องธรรมชาติปกติทั่วไปของคน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ก็อยู่แบบพรหมจรรย์ เป็นเพื่อนกัน

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งศีลรักษาพรหมจรรย์ต่อไป

โสดดีหรือมีคู่ : จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร

นางจิตรา พรหมโคตร ชื่อเล่น ตาลพบุรี ชื่อทางธรรม มั่นแก่นพุทธ เพศ หญิง อายุ 59 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ3 สมรส รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี 6 เดือน

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดีเพื่อจะไว้พึ่งพาอาศัยดูแลเราเมื่อยามเดือดร้อน ต้องการความสุข ความปลอดภัย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ถือว่าเป็นลาภเลว เป็นความทุกข์ที่จะต้องกลับมาชดใช้ในผลการกระทำที่ตนเองทำมา

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีล 5 ด้วยการตั้งสติ ลด ละ เลิก เนื้อสัตว์ ลดการเสพกามของคนคู่ เลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น

โสดดีหรือมีคู่ : เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง ( อ้อม , เกื้อร่มศีล ) อายุ 56 ปี หม้าย รู้จัก พวธ. มา 15 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็ต้องมีคู่ดีจะได้มีเพื่อนหรือคู่คิดต้องมีลูกสืบทอดสกุล

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังจากพบแพทย์วิถีธรรมแล้วได้ฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าการมีคู่นั้นมันเป็นลาภเลว สุขนิดเดียวแต่ทุกข์ทั้งชีวิตเมื่อคิดตามแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริง ว่าการมีคู่และครอบครัวทางโลกนั้นเป็นทุกข์จริงๆทั้งพ่อบ้านและลูกๆ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติก็คือการเป็นโสดมีศีล 5 หรือ ศีล 8 งดเว้นการเสพคนคู่และตนเองไม่ผิดศีลข้อ 3