โสดดีหรือมีคู่ : เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง ( อ้อม , เกื้อร่มศีล ) อายุ 56 ปี หม้าย รู้จัก พวธ. มา 15 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็ต้องมีคู่ดีจะได้มีเพื่อนหรือคู่คิดต้องมีลูกสืบทอดสกุล

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังจากพบแพทย์วิถีธรรมแล้วได้ฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าการมีคู่นั้นมันเป็นลาภเลว สุขนิดเดียวแต่ทุกข์ทั้งชีวิตเมื่อคิดตามแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริง ว่าการมีคู่และครอบครัวทางโลกนั้นเป็นทุกข์จริงๆทั้งพ่อบ้านและลูกๆ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติก็คือการเป็นโสดมีศีล 5 หรือ ศีล 8 งดเว้นการเสพคนคู่และตนเองไม่ผิดศีลข้อ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *