คบและเคารพมิตรดี : ทิวากร ชุมจีด

มิตรดีสำคัญยังไง เพราะอะไรถึงต้องเคารพมิตรดี ก็เป็นไปตามคำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า มิตรสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์

เพราะว่าเป็นบารมีร่วมของแต่ละชีวิต จิตวิญญาณที่ได้มาร่วมกันทำสิ่งดี ซึ่งเป็นความดีที่มากที่จะดันวิบากร้าย

ปัจจุบันก็คือ ให้เราได้เกื้อกูลได้อาศัยได้องค์ประกอบของ เหตุปัจจัยของปัจจัย 4 เข้าบ้านยาบ้าน ที่ทำให้เราได้เห็นความมั่นใจว่า นี่คือความอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิตจิตวิญญาณของเรา

มากกว่านั้น มิตรดีสูงสุดคือจิตดีที่เรามีปัญญา มีการตระหนักรู้ว่า สิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้คือมีความเข้าใจในกรรม

เวลาเกิดสิ่งใดมากระทบ มาสัมผัสอะไร แล้วเรามีความสุขอยู่ได้ เราไม่ชังกับสิ่งที่เราไปประสบ หรือว่าเราเจอสิ่งใดเราเอาประโยชน์ได้

นี่ก็ทำให้เรารู้ว่า ความสำคัญของมิตรดี จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ ตามลำดับในเรื่องของกุศลแล้วก็ปัญญา คือความเข้าใจในกรรมที่จะดับความไม่ได้ดั่งใจ แล้วก็สุขใจได้ เจอเหตุการณ์ใดๆเราก็เอาประโยชน์ ได้จากสิ่งต่างๆ

นี่ก็คือว่าทำไมถึงคบและเคารพดี ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ได้ไปตามลำดับลำดับครับ

ทิวากร ชุมจีด (สุขแสงพุทธ)
บันทึกการบำเพ็ญ : กันยายน 2562
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

วิธีปล่อยวางความรัก

งานเก็บข้อมูลโครงการ “โสดดีหรือมีคู่” ที่พัฒนาการเจาะลึกในเนื้อหาจนมาเป็นรายการ “วิธีปล่อยวางความรัก” ที่มีมิติของคำถามและการโต้ตอบที่มุ่งเป้า ตรงประเด็นไปที่กระบวนการพัฒนาจิตใจจากความหลงสู่การปล่อยวางความรัก ซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ด้วยความรู้จากพุทธศาสนา ในแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิถีธรรม

การต่อยอดครั้งนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 27 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชุมกันในคณะทำงานเพื่อที่จะพัฒนาการเจาะลึกเนื้อหาให้ชัดเจนในรายละเอียดของการปฏิบัติมากขึ้น

ในงานทดลองเพื่อเริ่มต้นชุดผลงานชุดนี้ ก็มีจิตอาสามาเสียสละบำเพ็ญด้วยกัน 3 ท่าน คือคุณ อิทธิชัย จันทชาติ, ทิวากร ชุมจีด, ภัคธร คุ้มกิตติพร เป็นการทดลองอัดรายการ ซึ่งเป็นรายการใหม่ ใหม่ทั้งรายการ ใหม่ทั้งพิธีกร จะเก่าก็แต่เพียงผู้ถูกสัมภาษณ์ที่จะมาให้รายละเอียดเจาะลึกในเนื้อหามากขึ้น และผลงาน 3 ชิ้นนี้ก็เป็นงานตัวอย่างที่จะใช้สำหรับนำร่องและปรับปรุงเพื่อพัฒนาในส่วนงานทั้งเนื้อหาและงานถ่ายทำต่อไป ท่านใดที่มีข้อแนะนำ ซักถาม ติชม สามารถพิมพ์ให้ข้อมูลไว้ในส่วน comment ด้านล่างได้เลยครับ

โสดดีหรือมีคู่ : ทิวากร ชุมจีด

ทิวากร ชุมจีด

นายทิวากร ชุมจีด ชื่อเล่น บ่าว ชื่อทางธรรม สุขแสงพุทธ เพศ ชาย อายุ 33 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีครอบครัว มีลูก เป็นภาระไม่มีอิสระในชีวิต รู้สึกลำบากมีความทุกข์หลายเรื่อง สัมผัสในครอบครัวตัวเอง ครอบครัวคนรอบข้าง ญาติๆ สังคมรอบตัว แต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเห็นเพื่อนมีแฟนมีคู่เหมือนจะมีความสุข แต่ก็ไม่มีเพราะมีข้อมูลความทุกข์จากการมีคู่มีครอบครัวมากกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งทำให้รู้ เห็นประโยชน์ของการอยู่เป็นโสด ในเหลี่ยมมุมต่างๆรู้เห็นโทษของการมีคู่ ถึงจิตวิญญาณความผูกพันธ์ ติดยึดหวงแหนชีวิตหลงอยู่ในความทุกข์ ชอบชังยึดมั่นถือมั่น ไม่อิสระ การอยู่เป็นโสดเป็นชีวิตที่มีอิสระในการพึ่งตน(ลดกิเลส) และช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่าที่ทำได้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้ ปฎิบัติศีลตามลำดับ หมั่นฟังธรรมจากผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง(สัตบุรุษ) หมั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สุข ทุกข์ ของชีวิตในหมู่เพื่อน มิตรดี สหายดี และเรียนรู้ความเป็นจริงจากสังคม สู่ความรู้เห็นเข้าใจในชีวิตของการอยู่เป็นคนโสดและตั้งจิตเพื่อพากเพียรต่อไปตราบปรินิพาน