คบและเคารพมิตรดี : ทิวากร ชุมจีด

มิตรดีสำคัญยังไง เพราะอะไรถึงต้องเคารพมิตรดี ก็เป็นไปตามคำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า มิตรสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์

เพราะว่าเป็นบารมีร่วมของแต่ละชีวิต จิตวิญญาณที่ได้มาร่วมกันทำสิ่งดี ซึ่งเป็นความดีที่มากที่จะดันวิบากร้าย

ปัจจุบันก็คือ ให้เราได้เกื้อกูลได้อาศัยได้องค์ประกอบของ เหตุปัจจัยของปัจจัย 4 เข้าบ้านยาบ้าน ที่ทำให้เราได้เห็นความมั่นใจว่า นี่คือความอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิตจิตวิญญาณของเรา

มากกว่านั้น มิตรดีสูงสุดคือจิตดีที่เรามีปัญญา มีการตระหนักรู้ว่า สิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้คือมีความเข้าใจในกรรม

เวลาเกิดสิ่งใดมากระทบ มาสัมผัสอะไร แล้วเรามีความสุขอยู่ได้ เราไม่ชังกับสิ่งที่เราไปประสบ หรือว่าเราเจอสิ่งใดเราเอาประโยชน์ได้

นี่ก็ทำให้เรารู้ว่า ความสำคัญของมิตรดี จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ ตามลำดับในเรื่องของกุศลแล้วก็ปัญญา คือความเข้าใจในกรรมที่จะดับความไม่ได้ดั่งใจ แล้วก็สุขใจได้ เจอเหตุการณ์ใดๆเราก็เอาประโยชน์ ได้จากสิ่งต่างๆ

นี่ก็คือว่าทำไมถึงคบและเคารพดี ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ได้ไปตามลำดับลำดับครับ

ทิวากร ชุมจีด (สุขแสงพุทธ)
บันทึกการบำเพ็ญ : กันยายน 2562
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *