โสดดีหรือมีคู่ : ธานินทร์ มุ่งชมกลาง

นายธานินทร์ มุ่งชมกลาง ชื่อเล่นว่า บอย มีชื่อทางธรรมว่า เสบียงบุญ อายุ 32 สถานภาพโสด รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมมาประมาณ 4-5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมก็เห็นว่า คนส่วนมากบอกกัน สอนกัน ว่าโตไปประมาณหนึ่งก็จะหาคู่แล้วก็เดินจูงมือกัน ทำพฤติกรรมเหมือนว่ามีความสุขมากในการมีคู่ มาโชว์ มาอวดกัน ผมก็คิดว่าน่าจะดี …ซึ่งก็โดนปลูกฝังความคิดแบบนั้นมา…(ว่ามันสุขมาก…)

ต่อมาได้พบและศึกษากับแพทย์วิถีธรรมก็ได้รู้ความจริงเพิ่มขึ้นว่าตอนที่คบกัน ก็ทำเหมือนจะสุข(คล้าย ๆ ) แต่ตอนที่คบกันจริงแล้วก็มีความจริงที่จะทำให้เราเกิดทุกข์ได้ต่าง ๆ นา ๆ หลากหลายสาเหตุ เช่น เมื่อรักหรือผูกพันกันมาก เวลาพลัดพรากจากกันก็จะรู้สึกทุกข์ ตอนที่ทะเลาะกัน ตอนที่ไม่เข้าใจกันมันก็ทุกข์ เมื่อคาดหวังหรือยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ก็ทุกข์ ซึ่งความจริงก็จะมีทั้งสุขและทุกข์ ถ้าเราอยากมากก็จะทุกข์มาก

การปฏิบัติตนในตอนนี้ก็คือ พยายามที่จะฝึกตนอยู่เป็นโสดให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้จริง…ซึ่งรู้การอยู่เป็นโสด จะทำให้การเดินทาง การกิน การอยู่ การนอนง่ายขึ้น ชีวิตมีความพอเพียง และเรียบง่ายมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *