โสดดีหรือมีคู่ : สำรวย เดชดี

สำรวย เดชดี

นส. สำรวย เดชดี ชื่อเล่น ศรีเรือน ชื่อทางธรรม รักศีล เพศ หญิง อายุ 63 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 โสดสนิท รู้จักแพทย์วิถีธรรม 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เราอยู่เป็นโสดดีกว่าเราเลือกเดินทางของเราเองได้ไม่ต้องมีใครมาบังคับเราให้อยู่ในความคิดของเขา ไม่อยากมีหนี้เขาหาหนี้มาให้เราไม่อยากต้องไปดูแลคนไม่ดีด้วยความจำใจ เราดูคนอื่นที่มีคู่เป็นครูมีแต่ทุกข์ ทุกข์ๆและทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด กรรมใครทางมันเถอะ มันให้กันไม่ได้กรรม ตัดเวรตัดกรรมได้ตัด ห่างก็ห่าง แต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ต้องเป็นต้องมีต้องรับรู้เราเคยทำมา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ไม่ว่าก่อนพบหรือหลังพบแพทย์วิถีธรรมความคิดเห็นที่จะมีครอบครัวไม่มีแต่ถ้าเรามีครอบครัวที่รวบรวมกันอยู่อย่างมีความสุขเป็นมิติดีที่สุดแล้วช่วยเหลือกันไม่เห็นแก่ตัวทั้ง 2 คน ทุกคนถือพี่น้องเราหมด ญาติเราหมด แล้วเราจะทำร้ายทำลายกันทำไมทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยใจไร้ทุกข์ มีความสุขกับการให้อภัยกัน
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
1. ดำรงค์ตนให้อยู่ในศีลธรรม (อย่าอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรา)
2. คบมิตรดี โดยมีพ่อแม่ พระพุทธเจ้า พ่อครู ครู หมอ และเพื่อนกัลยามิตรที่มีสัมมาทิฐิพร้อมกับการเคารพศัตรูดีในการที่จะไม่ทำสิ่งชั่วและจะทำสิ่งดีร่วมกันไป ทำดีเรื่อยไป อยู่อย่างพ่อแม่พี่น้องดีกว่า 1.สุขกว่ามีรักเป็นกองจะแลเหลี่ยวมองอะไรๆ 2. สดสวยดูโลกสดใสไม่ต้องมีใครกวนใจกวนตัว 3. สุขกว่ามีชายพนอมาเคลียเค้าคลอมาคอยพันพัว 4. มีรักดีมักปวดหัวอย่าเลยฉันกลัวฉันกลัวจริงๆ 5. ชีวิตคู่ดีอย่างไรเห็นคบไม่ผู้ชายหรือผู้หญิง 6. พลาดรักฟ้าปืนมายิงล้มลงนอนกลิ้งด้าวดิ้นชีวิต 7. สุขกว่าอะไรเราท่องเที่ยวไปในโลกเสรี 8. ชีวิตเกิดมาทั้งที 9. จะมีผู้ชายเป็นเจ้าทำไมเราเป็นเจ้าของกรรมของเราเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *