โสดดีหรือมีคู่ : สุเมธ พรหมรักษา

สุเมธ พรหมรักษา

สุเมธ พรหมรักษา อายุ 63 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวน 8 ภูผาฟ้าน้ำ สถานภาพ:สมรส ปัจจุบันอยู่กันอย่างพรหม
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:9 ปี

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น มันอยู่ได้โดยหลายๆรูปแบบ อย่างเช่น เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่น้องกันเป็นครู เป็น ลูกศิษย์ ฯลฯ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าสามีภรรยา

หรือถึงแม้จะอยู่ด้วยกันเราก็สามารถที่จะทำความรู้สึก ให้มันลดน้อยลงไปในเรื่องของกามราคะได้

เพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ของเราก็คือ พยายามทำให้ตัวเราเองและคู่ครองมีความเข้าใจในประเด็นเรื่องนี้ เข้มข้นขึ้นมา จนในที่สุดเราตัดสินใจว่า งั้นเราก็อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องกัน”

สุเมธ พรหมรักษา ( จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๘ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *