โสดดีหรือมีคู่ : แก่นศีล กล้าจน

นายแก่นศีล กล้าจน ชื่อเล่น เล็ก รู้จักแพทย์วิถีธรรม 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดว่ามีคู่มีคนดูแลเอาใจใส่ดี แต่จริงแล้วมีทั้งชอบทั้งชัง ตอนห่างกันก็ห่วงแต่อยู่มากไปก็ชังรำคาญด้วย อยากอยู่คนเดียวด้วย ตกลงมันเอาแน่ไม่ได้กลับไปกลับมาแต่ก็ยังคิดว่ามีคู่นั้นดีกว่าไม่มีคู่อยู่นั้นเอง แม้บางเวลาไม่มีคู่รู้สึกอิสระเสรีกว่าก็ตาม

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความมั่นใจว่าไม่มีคู่ดีกว่าอย่างแน่นอน การพึ่งตนเองได้เป็นความแข็งแกร่งไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น ไม่เบียดเบียนคนที่มาคอยดูแลตนเองเป็นอิสระเสรี เบา สบายกว่าเข้าใจกรรม วิบากกรรมว่าจากชีวิตต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์และความสุขแท้ๆ มิใช่การมีคู่ถือเป็นแค่มิติที่1 ที่ต่ำสุด แต่คือการไม่มีคู่นั้นเอง

แนวทางการปฎิบัติต่อไป คิดว่าเราควรเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เคยเป็นคู่กันก็มาเป็นเพื่อนมาช่วยเหลือกันแบบไม่ต้องมีกาม มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเท่าที่ตนเองทำได้ด้วยใจไม่ทุกข์ ไม่ชอบ ไม่ชัง สิ่งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโลกเป็นทางสันติไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเป็นผาสุกทุกชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *