มีคู่เหมือนคนตาบอด

เจริญธรรมค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม) ขอแชร์ข้อมูลโสดดีหรือมีคู่

ตอนอายุ 17 ปี มีคู่ครอง และมีลูกตอนอายุ 21 ปี ระหว่างมีลูกในท้องได้ 8 เดือน ก็เป็นโสดทันที แต่มีวิบากดีและดีใจที่ได้มีลูกชายมาใน พ.ศ.2519 ปัจจุบันลูกชายอายุได้ 42 ปีแล้ว ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดใด ๆ ให้เข้าสู่ร่างกาย เขาหาอาหารที่เป็นโทษน้อยที่สุดเพื่อเลี้ยงบำรุงร่างกายอย่างผาสุข รวมถึงละอบายมุขทุกชนิด

ข้าพเจ้าขอสรุปว่า ตอนมีคู่เหมือนคนตาบอด มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันได้เป็นโสดเป็นสัจธรรม ได้มีเวลาบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านอย่างเต็มที่
ข้าพเจ้าอายุ 64 ปี ขอเดินตามผู้มีศีล มีสัมมาปฏิบัติสายปัญญาจากท่านนอาจารย์หมอเขียวสืบไป ด้วยการตั้งศีล ข้อที่ว่า คิดดี พูดดี ทำดี ให้ดีทีสุด อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น พร้อมบ้างพร่องบ้าง ก็ขอบำเพ็ญเช่นคนเป็นโสดนี้ดีที่สุดแล้วเพราะมีอิสระเสรี ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ การเป็นหม้ายเป็นโสดเหมือนพระมาโปรดให้เดินถูกทางค่ะ

จึงตั้งจิตคบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ
ขอขอพระคุณผู้ให้แชร์ประสบการณ์
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียว
ผู้เสียสละ แรงกายแรงใจ ให้สติปัญญา
ชี้ทางศีลธรรมให้เดิน บอกทางละอบายมุขให้รู้เพื่อหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นทางแห่งการปฏิบัติ

สาธุ สาธุ สาธุ
ผู้เสนอขอให้เกิดปัญญากับทุกภาคส่วน สาธุค่ะ

สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม)
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
บันทึก 15 กรกฎาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *