มีคู่เหมือนคนตาบอด

เจริญธรรมค่ะ ข้าพเจ้าชื่อ สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม) ขอแชร์ข้อมูลโสดดีหรือมีคู่

ตอนอายุ 17 ปี มีคู่ครอง และมีลูกตอนอายุ 21 ปี ระหว่างมีลูกในท้องได้ 8 เดือน ก็เป็นโสดทันที แต่มีวิบากดีและดีใจที่ได้มีลูกชายมาใน พ.ศ.2519 ปัจจุบันลูกชายอายุได้ 42 ปีแล้ว ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดใด ๆ ให้เข้าสู่ร่างกาย เขาหาอาหารที่เป็นโทษน้อยที่สุดเพื่อเลี้ยงบำรุงร่างกายอย่างผาสุข รวมถึงละอบายมุขทุกชนิด

ข้าพเจ้าขอสรุปว่า ตอนมีคู่เหมือนคนตาบอด มองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันได้เป็นโสดเป็นสัจธรรม ได้มีเวลาบำเพ็ญประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านอย่างเต็มที่
ข้าพเจ้าอายุ 64 ปี ขอเดินตามผู้มีศีล มีสัมมาปฏิบัติสายปัญญาจากท่านนอาจารย์หมอเขียวสืบไป ด้วยการตั้งศีล ข้อที่ว่า คิดดี พูดดี ทำดี ให้ดีทีสุด อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น พร้อมบ้างพร่องบ้าง ก็ขอบำเพ็ญเช่นคนเป็นโสดนี้ดีที่สุดแล้วเพราะมีอิสระเสรี ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่ ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่ ไม่มีอุปสรรคใด ๆ การเป็นหม้ายเป็นโสดเหมือนพระมาโปรดให้เดินถูกทางค่ะ

จึงตั้งจิตคบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ
ขอขอพระคุณผู้ให้แชร์ประสบการณ์
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียว
ผู้เสียสละ แรงกายแรงใจ ให้สติปัญญา
ชี้ทางศีลธรรมให้เดิน บอกทางละอบายมุขให้รู้เพื่อหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นทางแห่งการปฏิบัติ

สาธุ สาธุ สาธุ
ผู้เสนอขอให้เกิดปัญญากับทุกภาคส่วน สาธุค่ะ

สมทรง นาคแสงทอง (ติ๋ม)
นักศึกษาสถาบันวิชชาราม
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
บันทึก 15 กรกฎาคม 2562

551total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *