ทำอย่างไรจึงจะเป็นโสดได้ตลอดชีวิต

ต้องพิจารณา
ทำตนอย่างไรถึงจะ ครองตัวเป็นโสดได้ตลอดชีวิต

พ่อครูว่า…
พิจารณาให้ดีคุณเป็นผู้ชายต้องมองผู้หญิงให้เป็นถุงขี้ผูกโบว์ มันหลอก หาโบว์ริบบิ้นผูกห่อให้ดูดี แต่ข้างในคือขี้ทั้งนั้น มันเป็นภาระ

มีความรักหนึ่งมีความทุกข์หนึ่งมีความรักร้อยมีความทุกข์ร้อย เรื่องเพศเรื่องคู่ เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลก พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สอนสิ่งที่เหนือโลก แล้วต้องศึกษา

เลิกเลยในเรื่องของสัญชาตญาณสัตว์โลกเรื่องคู่แบบสัตว์เดรัจฉานก็มี เรื่องสืบพันธุ์เรื่องผสมพันธุ์ มันมีเป็นธรรมดาสามัญ

ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเหนือสามัญเหนือความรู้ทั่วไป ผู้ที่ทำได้ก็ต้องมาคิดให้ได้ ว่าเรายังจะไปมีคู่เมถุน คนคู่ มันก็ยังไม่เหนือโลก เป็นโลกุตระ เหนือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของสัตว์โลก ต้องระลึกอย่างนี้ไว้เสมอ

เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตนให้เรียนรู้กิเลส กิเลสมันเป็นตัวหลอก พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เห็นจริงว่ากิเลสมันเป็นตัวหลอก เมื่อเราชัดเจนกับกิเลสแล้วไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือเรา ชัดเจน

คุณปฏิบัติแล้วจะพูดได้อย่างที่อาตมาพูด คุณก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลย กิเลสมันไม่มีจริงเลย เราสามารถฆ่ามันตายหายไปหมดจากจิตได้จริงเลย เชื่อไหม? ได้บ้างหรือยัง เรื่องเมถุนเรื่องคู่ได้(ถามส.ฟ้าไท)

อาตมาเชื่อว่าท่านยังไม่อยากอวดดี เพราะว่าเป็นฐานอนาคามี จะมีระริกระรี้ในใจบ้าง รูปราคะอรูปราคะ แต่ข้างนอก หิริโอตตัปปะ ที่จะไปแสดงออก แต่นี่เห็นมีแสดงออกกลางสภา พวกลักเพศ ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยที่จะแสดง มันเสื่อมมาก ส.ส.ใส่เสื้อลายใส่หมวกด้วย แล้วเป็นพวกสีม่วงพวกกะเทย

อาตมาว่ามันช่างเสื่อมต่ำไม่รู้ฐานะอันควรมีคนเป็นเลย คุณจะไปทำตามประสาของคุณก็แล้วแต่ แต่คุณจะไปเอาเรื่องลามกไปใส่ในสิ่งที่ไม่ควรจะไปแปดเปื้อนมันไม่รู้กาละเทศะเลย แล้วคนอย่างนี้จะมาเป็น ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน ช่างกระไรคนที่ไปเลือกไปเป็น สส.ก็ช่างตามืดตาบอด เป็นปาตี้ลิสต์ จะไปเลือกใส่ทำไม

สู่แดนธรรมว่า..
เขาอาจทำให้ชาวต่างชาติเห็นว่าชาวไทยกีดกันสิทธิของเขาหรือไม่

พ่อครูว่า..
เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย ที่ที่จะมาแสดงเรื่องลามกกลางสภา มันไม่ควร ประเทศที่เขาดีๆไม่เลอะเทอะ เราก็เอาอย่างประเทศเหล่านี้ แค่นี้เลือกไม่ได้ก็โง่ซะ
มีคนด่า 90% ควรจะด่า 150% คนโง่ขนาดไหนก็ควรรู้แล้ว แต่ขนาดนี้ไม่รู้ก็คือสุดโง่อย่างไม่รู้จะโง่อย่างไร ไม่นับว่าเป็นคนโง่

สู่แดนธรรมว่า…ผู้ชายควรเปรียบเป็นอย่างไรดีครับ

พ่อครูว่า…
ผู้ชายเหมือนหนังควายหุ้มขี้
ข้างนอกก็เห็นหยาบแล้ว
จริงๆแล้วเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเถิด
การเป็นโสดนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ไม่มีความทุกข์ยากอะไร เรียนดูให้ดีๆ

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
วันที่ 20 ธ.ค.2562

ที่มา เพจ บุญนิยมทีวี

ความรัก 10 มิติ ตอน เหตุที่คนอยากไปแต่งงาน 2 อย่าง : สมณะโพธิรักษ์

สื่อธรรมะพ่อครู(ความรัก 10 มิติ) ตอน เหตุที่คนอยากไปแต่งงาน 2 อย่าง

ถาม  : ถ้าเราจะตั้งจิตเป็นโสดตลอดไปเราจะตั้งจิตของเราอย่างไร
พ่อครูว่า..จะไปยากอะไร? ก็อย่าไปแต่งงาน อย่าไปเผลอไปรักผู้ชายอย่าไปเผลอไปรักผู้หญิงเท่านั้นแหละ กระเทยไม่พูดก็ 2 อย่างเท่านั้น

ถาม  :  จะตั้งจิตอย่างไรให้เป็นถึงชาติต่อๆไป
พ่อครูว่า..คุณทำในชาตินี้ให้ได้ตลอดก็ล้างกิเลสอยากแต่งงาน
1.กิเลสราคะทำให้ไปแต่งงาน
2.หลงไปกับโลกที่เขาหลอกว่าต้องแต่งงาน เดี๋ยวแก่ไม่มีใครดูแล นี่พูดให้โก้ๆกลบเรื่องกาม ที่แฝงอยู่ แล้วก็อ้างแต่งงานเป็นเพื่อนกัน สร้างสังคม อ้างไปสารพัดแต่มันแฝงกามลึกๆ
คนไม่ต้องเป็นคู่ไม่ต้องไปแต่งงาน เป็นเพื่อนกันโดยไมต้องเป็นคู่แต่งงานต้องเสพกาม เป็นเพื่อนกันผู้ชายผู้หญิงเป็นเพื่อนทำงานกันโดยไม่ต้องมีอาการกามได้หรือไม่? …
คุณไม่ต้องเสพกามเลย เป็นเพื่อนผู้ชายผู้หญิงไป มีเยอะไป

พูดอันนี้ให้ฟัง อาตมามีชีวิตมา คนเข้าใจว่าอาตมาคบเพื่อนผู้หญิง แล้วคนแวดล้อมคนทั้งตัวผู้หญิงเองไปคิดว่าอาตมาไปจีบเขา ทั้งที่อาตมาไม่ได้ไปรักเขา แต่คนเข้าใจไม่ได้ ตอนนั้นอาตมาก็ไม่เข้าใจ เพื่อนผู้หญิงนึกว่าอาตมารักเชิงกาม แต่ก่อนอาตมาไม่เข้าใจ แต่เดี๋ยวนี้รู้ว่าใจเราไม่ได้ไปรักทางเพศกับเพื่อนผู้หญิง คุยกันสนิทสนม ไปมาหาสู่จนคนเข้าใจว่าไปจีบ แต่ที่จริงไม่ใช่เลยไม่มีจิตทางกาม

การตั้งจิตเป็นโสดดี พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่า ผู้ตั้งตนเป็นความโสดเขาเรียกกันว่าเป็นบัณฑิต ผู้ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง ศึกษาให้ดีอย่างมีปัญญา ถ้ามีปัญญาแล้วจะเข้าใจ มีพลังไม่ไปหลงอย่างนั้น

บัณฑิตประพฤติตนเป็นโสด คนโง่ฝักใฝ่ในเมถุน

ปณฺฑิโตติ สมญฺญาโต เอกจริยํ อธิฏฺฐิโต อถาปิ เมถุเน ยุตฺโต มนฺโทว ปริกิสฺสติ

ผู้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนโสด เขารู้กันว่าเป็นบัณฑิต, ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุน ย่อมเศร้าหมอง

(พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/๔๙๔.

ขุ. มหา. ๒๙/๑๘๖.

ว่าด้วยเมถุนธรรม

คำว่า ของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม ความว่า ชื่อว่าเมถุนธรรมได้แก่ ธรรมของอสัตบุรุษ ธรรมของชาวบ้าน ธรรมของคนเลว ธรรมชั่วหยาบ ธรรมมีน้ำเป็นที่สุดธรรมอันพึงทำในที่ลับ ธรรมคือความถึงพร้อมแห่งคนคู่ๆ กัน.

เพราะเหตุไร จึงเรียกว่า เมถุนธรรม. เพราะเป็นธรรมของคนทั้งสองผู้กำหนัด กำหนัดกล้า ผู้ชุ่มด้วยราคะ มีราคะกำเริบขึ้น มีจิตอันราคะครอบงำ เป็นธรรมของคนเช่นเดียวกันทั้งสองคน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกว่าเมถุนธรรม.

คนสองคนทำความทะเลาะกัน เรียกว่าคนคู่
คนสองคนทำความมุ่งร้ายกัน เรียกว่าคนคู่
คนสองคนทำความอื้อฉาวกัน เรียกว่าคนคู่
คนสองคนทำความวิวาทกัน เรียกว่าคนคู่
คนสองคนก่ออธิกรณ์กัน เรียกว่าคนคู่
คนสองคนพูดกัน เรียกว่าคนคู่
คนสองคนปราศรัยกัน เรียกว่าคนคู่ ฉันใด ธรรมนั้นเป็นธรรมของคนทั้งสองผู้กำหนัด กำหนัดกล้า ผู้ชุ่มด้วยราคะ มีราคะกำเริบขึ้น มีจิตอันราคะครอบงำ เป็นคนเช่นเดียวกันทั้งสองคน ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น จึงเรียกว่า เมถุนธรรม.

คำว่า ของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม คือ ของบุคคลผู้ประกอบ ประกอบทั่ว ประกอบเอื้อเฟื้อ ประกอบพร้อมในเมถุนธรรม คือ ประพฤติในเมถุนธรรม มักมากในเมถุนธรรม หนักอยู่ในเมถุนธรรม น้อมไปในเมถุนธรรม โน้มไปในเมถุนธรรม โอนไปในเมถุนธรรม น้อมใจไปในเมถุนธรรม มีเมถุนธรรมนั้นเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ของบุคคลผู้ประกอบเนืองๆ ในเมถุนธรรม.

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๗ ข้อ ๒๒๕

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ ข้อ ๗๕๒ ว่าด้วยเมถุน