โสดดีหรือมีคู่ : ลักขณา แซ่โซ้ว

ลักขณา แซ่โซ้ว ( คะน้า, ผ่องใจพุทธ ) อายุ 38 ปี โสด , รู้จัก พวธ. มา 2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตอนวัยรุ่นก็อยากมีแฟน อยากแต่งงานเหมือนกับคนอื่นๆพอมีแฟนคบมา12 ปี เริ่มสงสัยว่าแต่งงานแล้วมันจะดีจริงหรือเริ่มเห็นเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วเป็นทุกข์จากเรื่องลูก เริ่มรู้สึกว่าเป็นความยุ่งยากลำบากของชีวิตเหมือนมีภาระหนักที่ต้องแบกแม้ว่ายังไม่แต่งก็เห็นทุกข์เวลาไม่เข้าใจกัน เห็นทุกข์จากความคิดเห็น ความเป็นห่วง ความกังวลกลัวว่าเขาจะเกิดเรื่องร้าย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่ทำให้ศีลไม่บริสูทธิ์สูงสุดทำให้มีโอกาสกระทบกระทั่งกันเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังก่อกรรมก่อเวรต่อกันเพิ่มต้องทุกข์เมื่อต้องพรากจากกันทำให้ไม่สามารถหลุดจากวัฏสงสารได้

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจเป็นโสด ไม่แต่งงาน ล้างชอบชังในเรื่องของการมีคู่ให้สิ้นเกลี้ยง เราชอบความเป็นอิสระ อิสระสูงสุดคือเป็นอิสระจากกิเลส การรักกันเป็นความปรารถนาดีต่อกันไม่จำเป็นต้องเอาตัวมาผูกติดกันก็ได้