โสดดีหรือมีคู่ : ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อเล่น:ณัฐ ชื่อทางธรรม:ศีลผ่องใส เพศ:หญิงอายุ:49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดมีอิสระมากกว่ามีคู่​ มีความทุกข์น้อยกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดเป็นผู้มีบุญ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติอธิศีลรักษาพรหมจรรย์

โสดดีหรือมีคู่ : ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์ ชื่อเล่น:ตุ่ง เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สีมาอโศก,สวนป่านาบุญ1 สถานภาพ:โสดสนิท
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็น บัณฑิตที่แท้จริง
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
บัณฑิตที่แท้จริง เข้าสู่นิพพานได้ง่ายกว่าคนมีคู่
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ต้องเพิ่มอธิศีลให้กับตัวเอง และสานกับหมู่มิตรดี

โสดดีหรือมีคู่ : รจรินทร์ อักขะโคตร

รจรินทร์ อักขะโคตร

นางสาว รจรินทร์ อักขะโคตร ชื่อเล่น กิ๊บ ชื่อทางธรรม ขวัญชวนไพร เพศ หญิง อายุ 37 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 6 ปี กว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็เห็นคนอื่นมีแฟน ก็อยากมีแฟนดีๆ มีครอบครัว มีลูกที่น่ารัก อยากได้แฟนรวยๆ สูง หน้าตาดีหน่อยหรือพอดูได้ ไม่อ้วนด้วย มีเราคนเดียว แต่ไฝ่หาที่ได้มา ที่คบหาไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้เลย มีแฟนก็เจ้าชู้ กินเหล้า เมายาเลี้ยงเพื่อนฝูงมากเกิน กิ๊บจึงพบแต่ความทุกข์ ทุกข์มาก จึงฝืนใจเลิกเขาแล้วโสดจนทุกวันนี้ค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความคิดเปลี่ยนพบผู้ชายแล้วตั้งจิตโสดทุกภพทุกชาติไป เน้นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคือพรหมจรรย์จะพ้นทุกข์ได้เร็วเป้าหมายสู่พระอรหันต์ค่ะ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งอธิศีล ตั้งจิตจะเป็นโสดทุกชาติไปแม้มีเรื่องผู้ชายเข้ามาให้กิเลสกบดานใจจิตตื่นขึ้นมา แต่กิ๊บก็สู้ไม่ถอยประกาศบอกหมู่กลุ่มหลายรอบแล้วว่าเรามีเรื่องนี้อยู่เพื่อเปิดเผย ฆ่ากิเลสที่แอบซ่อน รวมทั้งรวมปัญญากับอาจารย์หมอเขียวท่านสมณะและพี่น้องเรา เพื่อล้างกิเลสเรื่องคนคู่ค่ะ

โสดดีหรือมีคู่ : อิทธิชัย จันทชาติ

อิทธิชัย จันทชาติ ( ตาล, เพชรร่มพุทธ ) อายุ 46 หย่าร้าง, รู้จัก พวธ. มา 10 ปี สถานะ โสด(หย่าร้าง)

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็มีความเห็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของชีวิตที่จะต้องมีคู่มีครอบครัว สร้างฐานะและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จนที่สุดก็แสวงหาการมีคู่รัก มีคนรัก และเลิกลาบ้าง มีมากกว่า 1 คนหมายถึงมีทีละคนและมีลูกสาว 1 คน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็เปลี่ยนแปลงทันทีคือเริ่มได้ข้อมูลว่าการอยู่เป็นโสดนั้นเป็นบัณฑิต การมีคู่มันทุกข์จริงๆจากที่เคยมีเริ่มมาเข้าใจชัดว่าการอยู่เป็นโสดมันอิสระไม่ก่อเวรก่อกรรมใหม่ จึงเริ่มเพิ่มอธิศีลในการถือพรหมจรรย์เลยตั้งศีลไม่สมสู่ตัวเองไม่สมสู่คนคู่

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เริ่มปฏิบัติจากการเพิ่มอธีศีลที่จะล้างความยึดติดในกามคนคู่ ให้ได้มากที่สุดหรือหมดเรื่องคนคู่ในชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้าย 1. ฝึกฝนการทานข้าวหนึ่งมื้อ 2. ประพฤติพรหมจรรย์ 3. ทำงานฟรี

โสดดีหรือมีคู่ : เอมอร แซ่ลิ้ม

เอมอร แซ่ลิ้ม ( เอม, ขวัญดินไพร ) อายุ 50 ปี หย่าร้าง, รู้จัก พวธ. มา 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นทุกข์จากคนคู่ของพ่อแม่แต่ก็ยังมีความเข้าใจว่ามีคู่ย่อมดีกว่าอยู่คนเดียวอย่างน้อยตอนมีอายุก็ยังมีคนช่วยดูแล จึงหลงไปมีคู่ถึงแม้นจะได้คู่ครองที่ดีแต่ก็รู้สึกถึงการขาดความอิสระ ความผูกพัน และความยึด

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดย่อมดีกว่ามีคู่แต่เมื่อมีแล้วเราก็เพิ่มอธิศีลของตนเองและทำดีที่ทำได้กับคู่ครองเพื่อลดวิบากคนคู่ของตน

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ประพฤติเป็นพรหมจรรย์ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควร