คบและเคารพมิตรดี : สมฤดี วงษ์วิริยะกุล

ทำไมเราถึงต้องคบมิตรดี เพราะว่ามิตรดีก็คือแรงเหนี่ยวนำ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ แล้วก็มีพลังปัญญามากขึ้นค่ะ

หมู่มิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ และตัวเองนี่ได้มาคบคุ้นที่แพทย์วิถีธรรม และได้พบกับมิตรดีสหายดี

ซึ่งในการที่เราอปริหานิยธรรมในการประชุมร่วมกัน เราจะได้ทั้งพลังปัญญาพลังใจแล้วก็พลังบารมีร่วม ที่จะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์

เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเคารพและศรัทธามิตรดี ก็เพราะว่าหมู่มิตรดีก็คือพลังรวมของปัญญา

แล้วที่เราศรัทธาเนี่ย ก็เกิดจากการที่ว่า เราเห็นพฤติกรรม เพราะว่าในหมู่มิตรดีถือศีล ซึ่งศีลนี่ก็คือการมีสุจริต 3 สุจริต 3 นี่ ก็คือมีสุจริต 3 ทางกายวาจาใจ

ซึ่งสิ่งที่เขาถือศีลนี่มันก็เป็นอะไรที่ เป็นข้อที่เราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่า การที่เขามีสุจริต 3 นี่มันเป็นแรงบารมีร่วม แล้วมันก็เป็นแรงศรัทธา

ก็เลยรู้สึกว่าในสังคมข้างนอกจะไม่มีหมู่มิตรดีที่มีศีลแบบนี้ แล้วก็ศีลเนี่ยนำสุขมาให้ และพวกเรานี่ก็ถือศีล 5 เป็นเบื้องต้น แล้วก็ตามฐาน ตามฐานกำลังของเราที่เราจะสามารถที่จะปฏิบัติได้

มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่แล้วผาสุก ซึ่งสังคมข้างนอกไม่มี ก็เลยคิดว่าการที่เราร่วมกันประสานกำลังกับหมู่มิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คือคำตอบค่ะ

สมฤดี วงษ์วิริยะกุล (ภูพันธรรม)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : คฑาวุฒิ แสงอุทัย

ผมเล็งเห็นว่า การที่เราจะเคารพหมู่มิตรดีนี่ ก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไรกับการเคารพหมูมิตรดี แล้วเราก็เลือกว่าเราต้องกลุ่มไหน

ซึ่งแล้วแต่ละคนมันอยู่ที่มุมมองว่า ใครจะต้องการเคารพใคร ซึ่งทางเลือกของผมที่ผมได้มาสัมผัส

ผมเลือกที่จะเคารพหมู่มิตรดีที่มีศีล 5 เป็นเบื้องต้น ซึ่งในประเทศไทยนี้ผมคิดว่ามีไม่มาก

และผมก็ได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ชาวอโศก

ผมก็เชื่อมั่นเพราะว่าก็ได้เข้าไปสัมผัสมาแล้ว เราพิสูจน์จริงมาแล้วว่าทุกท่านมีศีล ซึ่งการมีศีลมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนดี

เมื่อท่านเป็นคนดีแล้วเราไม่มีเหตุผล ที่จะไม่ศรัทธาท่านครับ

เมื่อศรัทธาเท่าไหร่ เราก็จะได้ความดีหรือสิ่งที่ว่าจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นเท่านั้น ตามที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบอกครับ

คฑาวุฒิ แสงอุทัย(คนสู้)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : แก่นศีล กล้าจนคบและเคารพมิตรดี : แก่นศีล กล้าจน

การที่เราจะเคารพใครได้สักคนหมู่กลุ่มใดหมู่กลุ่มหนึ่งนี่ หมู่กลุ่มนั้น เราจะต้องได้ประโยชน์อะไรที่จะทำให้เราเจริญขึ้นได้ ไม่ว่าในด้านของจิตใจชีวิตความเป็นอยู่ ต้องเจริญขึ้นนี่หมายถึงว่าต้องผาสุกขึ้น

การเคารพมิตรดีก็คือการมีศรัทธาต่อกัน พอเราศรัทธากันนี่(ในหมู่คนดีมีศีล) มันจะมีความไว้วางใจกัน ความไว้วางใจที่เรามีให้กับคนอื่นนี่มันจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้ก็คือ ความปลอดภัยของชีวิต มันจะเป็นความปลอดภัยความห่วงใยกันการดูแลกันเอาใจใส่กัน

ถ้าเรามีการดูแลห่วงใยเอาใจใส่กันเนี่ย มันก็จะเพิ่มศรัทธากันมากขึ้น ทำให้เราเคารพกันศรัทธากันนอบน้อมกันเราไม่กร่างใส่กัน มันก็เหมือนกับเป็นญาติสนิทของเรา เรามีอะไรเราก็สามารถปรึกษากันได้ อันนี้คือประโยชน์ของการได้เคารพหมู่มิตรดี

และประโยชน์อันนี้จะทำให้เราได้รับข้อมูลดีดีได้ทำสิ่งดีดีจากคนที่ใกล้ชิดเรา มันรู้สึกไว้วางใจเพราะมันดีต่อกันหมด เราไม่ต้องมาระแวงหวั่นไหวว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา เหมือนคนในสังคมที่ทั่วไปที่เรารู้สึกว่า ไม่จริงใจต่อกันจ้องเอารัดเอาเปรียบกัน

แต่ในหมู่มิตรดีที่เราเคารพกันนี่เราจะมีความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกัน อันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดที่ทำให้เราพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วยกันได้ สู่ความสงบสู่ความเบิกบานแจ่มใสของของชีวิต

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี