คบและเคารพมิตรดี : แก่นศีล กล้าจนคบและเคารพมิตรดี : แก่นศีล กล้าจน

การที่เราจะเคารพใครได้สักคนหมู่กลุ่มใดหมู่กลุ่มหนึ่งนี่ หมู่กลุ่มนั้น เราจะต้องได้ประโยชน์อะไรที่จะทำให้เราเจริญขึ้นได้ ไม่ว่าในด้านของจิตใจชีวิตความเป็นอยู่ ต้องเจริญขึ้นนี่หมายถึงว่าต้องผาสุกขึ้น

การเคารพมิตรดีก็คือการมีศรัทธาต่อกัน พอเราศรัทธากันนี่(ในหมู่คนดีมีศีล) มันจะมีความไว้วางใจกัน ความไว้วางใจที่เรามีให้กับคนอื่นนี่มันจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกได้ก็คือ ความปลอดภัยของชีวิต มันจะเป็นความปลอดภัยความห่วงใยกันการดูแลกันเอาใจใส่กัน

ถ้าเรามีการดูแลห่วงใยเอาใจใส่กันเนี่ย มันก็จะเพิ่มศรัทธากันมากขึ้น ทำให้เราเคารพกันศรัทธากันนอบน้อมกันเราไม่กร่างใส่กัน มันก็เหมือนกับเป็นญาติสนิทของเรา เรามีอะไรเราก็สามารถปรึกษากันได้ อันนี้คือประโยชน์ของการได้เคารพหมู่มิตรดี

และประโยชน์อันนี้จะทำให้เราได้รับข้อมูลดีดีได้ทำสิ่งดีดีจากคนที่ใกล้ชิดเรา มันรู้สึกไว้วางใจเพราะมันดีต่อกันหมด เราไม่ต้องมาระแวงหวั่นไหวว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา เหมือนคนในสังคมที่ทั่วไปที่เรารู้สึกว่า ไม่จริงใจต่อกันจ้องเอารัดเอาเปรียบกัน

แต่ในหมู่มิตรดีที่เราเคารพกันนี่เราจะมีความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อกัน อันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดที่ทำให้เราพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วยกันได้ สู่ความสงบสู่ความเบิกบานแจ่มใสของของชีวิต

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *