วิธีปล่อยวางความรัก

งานเก็บข้อมูลโครงการ “โสดดีหรือมีคู่” ที่พัฒนาการเจาะลึกในเนื้อหาจนมาเป็นรายการ “วิธีปล่อยวางความรัก” ที่มีมิติของคำถามและการโต้ตอบที่มุ่งเป้า ตรงประเด็นไปที่กระบวนการพัฒนาจิตใจจากความหลงสู่การปล่อยวางความรัก ซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ด้วยความรู้จากพุทธศาสนา ในแนวทางปฏิบัติของแพทย์วิถีธรรม

การต่อยอดครั้งนี้เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 27 สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการประชุมกันในคณะทำงานเพื่อที่จะพัฒนาการเจาะลึกเนื้อหาให้ชัดเจนในรายละเอียดของการปฏิบัติมากขึ้น

ในงานทดลองเพื่อเริ่มต้นชุดผลงานชุดนี้ ก็มีจิตอาสามาเสียสละบำเพ็ญด้วยกัน 3 ท่าน คือคุณ อิทธิชัย จันทชาติ, ทิวากร ชุมจีด, ภัคธร คุ้มกิตติพร เป็นการทดลองอัดรายการ ซึ่งเป็นรายการใหม่ ใหม่ทั้งรายการ ใหม่ทั้งพิธีกร จะเก่าก็แต่เพียงผู้ถูกสัมภาษณ์ที่จะมาให้รายละเอียดเจาะลึกในเนื้อหามากขึ้น และผลงาน 3 ชิ้นนี้ก็เป็นงานตัวอย่างที่จะใช้สำหรับนำร่องและปรับปรุงเพื่อพัฒนาในส่วนงานทั้งเนื้อหาและงานถ่ายทำต่อไป ท่านใดที่มีข้อแนะนำ ซักถาม ติชม สามารถพิมพ์ให้ข้อมูลไว้ในส่วน comment ด้านล่างได้เลยครับ

โสดดีหรือมีคู่ : ภัคธร คุ้มกิตติพร

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณภัคธร คุ้มกิตติพร ( ชื่อเล่น ป้อม ชื่อทางธรรม สู่ร่มบุญ )