โสดดีหรือมีคู่ : ปริญญ์ ขวัญเชื้อ

ปริญญ์ ขวัญเชื้อ ( น๊อต ) อายุ 23 ปี รู้จัก พวธ. มา 2 ปี

5. ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
สมัยก่อนก็อยากมีแฟนเหมือนคนทั่วไปแต่พอได้เห็นเพื่อนเขามีกัน มันก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่เพราะเห็นเพื่อนให้ความสำคัญกับความรักมากไปยึดติดความรักมากไปจนเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่ล่ะ โดยส่วนตัวก็มีหวั่นไหวอยู่บ้างและเป็นคนชอบผู้หญิงที่โสดแต่ได้แค่ชอบอย่างเดียวเพราะถ้าเราไปมีแฟนกับเขา เขาก็จะไม่โสดและเราก็จะไม่ทำอะไรกับคนอื่นเลยก็เลยประคองตนเองมาถึงทุกวันนี้และเราได้เห็นความทุกข์ ของครอบครัวมาเยอะมากจากคนอื่น

6. หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมและอาจารย์หมอเขียวก็ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราประคองความโสดของตัวเองมามันถูกแล้ว แล้วทำให้รู้ว่าโสดอย่างเดียวไม่พอเพราะต้องลดกิเลสในเรื่องนี้ให้มันละเอียดให้ถึงที่สุด เพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นคนไม่ชอบคนเจ้าชู้ บ้าผู้หญิงมากและเคยได้ฟังอาจารย์บอกว่าถ้าเราเกลียดเรื่องอะไรมากแสดงว่าแต่ก่อนเราเป็นเช่นนั้นมาเหมือนกันเมื่อได้มาพบกับธรรมอาจารย์บวกกับความโสดของตัวเราที่ประคองมาทำให้เรามีความรอบคอบและไม่ประมาทในเรื่องนี้

7. มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถ้าไม่จำเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลย แต่ถ้ามีเหตุที่ต้องมีการทำงานร่วมกันก็อยู่กันเป็นหมู่กลุ่มหลายคนเพราะจะได้ช่วยดึงกันและทิ้งตนอยู่ในความไม่ประมาท สัมรวมตัวเองกำจัดความคิดฟุ้งซ่านให้ได้มากที่สุดตามฐานของตนเองไปตามลำดับ

โสดดีหรือมีคู่ : ชัยภัทร ชุติคามี

ชัยภัทร ชุติคามี ชื่อเล่น เชย์ ชื่อทางธรรม ทุ่มโถมธรรม อายุ 29 ปี รู้จัก พวธ. มา 5 ปี สถานะ โสดสนิท

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่เป็นเรื่องจำเป็น ทำให้เรามีคนคอยดูแล ห่วงใย เอาใจใส่ไปจนแก่เฒ่าทำให้เรามีเพื่อนคู่คิด ทำให้เราไม่เหงา แต่พอมีจริงกลับพบว่าทำให้เราต้องแบ่งเวลาไปดูแลเอาใจใส่เขาต้องคอยเอาอกเอาใจเขา อยากให้เขาได้ดีและก็มีแต่ความไม่สบายใจแต่ก็ออกไม่ได้เพราะนึกถึงช่วงเวลาดีที่เราเคยมีให้กันและกันอยู่ก็เสียดาย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ช่วงมาพบแพทย์วิถีธรรม ก็เป็นช่วงเพิ่งเลิกกับแฟน และกำลังคิดที่จะมีแฟนใหม่แต่ก็ได้มารู้ว่าการมีคู่มันก็มีแต่ได้สมใจเป็นสุข พอไม่ได้สมใจกันก็เป็นทุกข์เท่านั้น ก็ทำให้เราได้ใคร่ครวญไตร่ตรองตามก็เห็นจริงอย่างนั้น แท้ที่จริงแล้วการอยากมีคู่เราไม่ได้อยากให้เขาได้ดีหรอกแท้จริงแล้วเราอยากจะเอาดีจากเขาอยากได้ความสมใจจากเขาต่างหาก

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พิจารณาโทษของการมีคู่ว่าทำให้เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องได้ดีสมใจ ทำให้เราทุกข์ใจและเขาก็ทุกข์ใจ เป็นการทำร้ายทั้งเราและเขาและสองคือพิจารณาจากประโยชน์การเป็นโสดว่าทำให้เรามีโอกาสล้างความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องคนคู่การจะเอาความได้สมใจจากคนอื่นและที่สำคัญคือ ทำให้เรามีโอกาสหรือมีอิสระในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและลดกิเลสในเรื่องอื่นมากขึ้น

โสดดีหรือมีคู่ : สนทยา กันทะมูล

คุณ สนทยา กันทะมูล ( มัน, มั่นศีลขวัญ ) อายุ 46 ปี รู้จัก พวธ. มา 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เหมือนคนทั่วไปที่มีแฟนแล้วมามีลูกสร้างฐานะร่วมกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ในศีลธรรมที่ดี สอนลูกให้เป็นคนดีเป็นครอบครัวแบบอย่างที่ดีของสังคม

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นความโง่ที่หลงคิดไปว่าชีวิตคนคู่เป็นชีวิตที่สร้างความสุขให้ตัวเราและคนรอบข้าง

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ได้ทำหน้าที่ภรรยาที่ถูกธรรมมากขึ้นตามที่เคยได้ฟังจาก อ.หมอเขียวขยายให้ฟัง จากที่เคยชอบ/ชัง ชีวิตคู่ตอนนี้ได้ล้างความชอบชังไปได้ในระดับที่รู้สึกได้ว่ามีความผาสุกได้อย่างเบิกบานในชีวิตคู่นี้ และตั้งจิตใจว่าจะพรากเพียรลดกิเลสให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้จะขอเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่นี้ไป

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

นางสาว ลักขณา วรพงศ์พัฒน์ หรือคุณเอ๊า มีชื่อทางธรรมว่า “บุญแพงค่า” อายุ 51 ปี สถานะโสดสนิท โสดมาอย่างยาวนาน และตั้งใจที่จะอยู่เป็นโสดต่อไป ศึกษาแพทย์วิถีธรรมมา 10 ปี

ก่อนมาพบกับแพทย์วิถีธรรม คุณลักขณาคิดว่า การมีคู่นั้นดี เป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบ มีความสุข แต่หลังจากที่มาพบแพทย์วิถีธรรมก็ได้ความรู้ว่า บัณฑิตพึงตั้งตนเป็นโสด ความโสดเป็นสุขอย่างยิ่ง รู้สึกแบบว่า โอ้โห! เราโชคดีมาก ๆ ที่ได้มาพบอาจารย์ เปิดตาให้สว่าง ได้พบความสุขจริง ความอิสระให้ชีวิตได้ทำประโยชน์ให้ตนและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ต้องหลงในบ่วงกรรมชีวิตคู่

ในส่วนของการปฏิบัติ คุณลักขณาตั้งใจที่จะตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท เพราะต้องพยายามลดกิเลส กาม ความหลง เนื่องจากได้เห็นผู้ปฏิบัติธรรมคร่ำเคร่งก็ยังหลงมีวิบากไปใช้ชีวิตคู่ จะทำขณะปัจจุบัน ลดการเพ่งโทษ ฝึกฝน พากเพียร อดทน สู้ ๆ