ถ้าเจอคู่วิบาก (เนื้อคู่ , ฯลฯ) จะตัดความรักอย่างไร?

ตัดรักอย่างไร

ถาม หลวงปู่เคยมีความรักหรือเปล่าคะ

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ : เคย… เคยมีความรัก เคยอกหักด้วยนะ เคยทำให้คนอื่นอกหักก็เคย ไม่ได้เรื่องหรอกนะ อาตมาก็ยังมีวิบาก เกิดมาชาตินี้ก็มีวิบาก

คนเรามีวิบาก มีคู่วิบากอะไรต่ออะไรเยอะแยะ เพราะฉะนั้นถ้ามันจะเจอคู่วิบาก มันจะเกิดความรักความอะไรก็ต้องหัดหยุดหัดเลิกไม่ใช่ไปวิ่งเข้าหามัน มันเป็นทุกข์

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องพวกนี้ลึกซึ้ง เราก็ต้องเรียนรู้ ถ้าเผื่อว่า เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามพากเพียรหัดหยุดหัดเลิก มันจะไม่เกิดทุกข์ในตัวเองในชีวิต

ไม่สร้างเวร สร้างกรรม มันไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆ มันข้ามชาติ เพราะงั้นเราพยายามหยุดพยายามเลิกๆ ไปแต่ละชาติๆ มันก็จะหมดไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะไม่ต้องไปทุกข์ในเรื่องนี้เลย

ถาม แล้วหลวงปู่ทำยังไงถึงไม่รักคะ

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ : ก็เรียนรู้ความจริง พยายามเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่า อสุภะ อสุภะแปลว่าไม่ดี มันเป็นเรื่องไม่ดี มันไปเกิดอาการอย่างงี้มันเป็นเรื่องไม่ดี

เรื่องกามเป็นเรื่องพาทุกข์ เป็นเรื่องที่เป็นภาระเป็นเรื่องหนัก ต้องพยายามเรียนรู้กล้วลดๆๆๆ แล้วเลิก เรียนรู้จิต

ที่จริงปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย
จะตัดสิ่งเหล่านี้ลงไปได้จริง ลดลงไปได้จริง
ถ้าไม่เรียนรู้จริงๆ อย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ย
จะตัดสิ่งเหล่านี้ลงไปได้จริง ลดลงไปได้จริง

ถ้าไม่เรียนรู้จริงๆ อย่างของพระพุทธเจ้าพาทำ เขาจะลดได้บ้าง กดข่มจิตแล้วก็พยายามเว้น เขาก็ระงับการสร้างใหม่

แต่วิบากเก่า คู่วิบากเก่าไม่ได้หยุดนะ ไม่มีเพิ่มเท่านั้นเอง ไม่สร้างวิบากใหม่เท่านั้นเอง แต่ของพระพุทธเจ้านั้นลดกิเลส มันก็ลดลงไปด้วย คู่วิบากใหม่ก็ไม่มีแล้วก็ลดกิเลสลงไปด้วย

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ที่มา : เพจ บุญนิยมทีวี (22 ธ.ค. 2562)

โสดดีหรือมีคู่ : สมพงษ์ โขงรัมย์

สมพงษ์ โขงรัมย์ ( นาย, สู่สวนสงบ ) อายุ 43 ปี โสด(หย่าร้าง), รู้จัก พวธ. มา 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตอนเป็นหนุ่มก็คิดว่าดี เพราะอายคนอื่นเขาเพื่อนเขาก็มีแฟนแต่พอมีกลับทุกข์มากกว่าเห็นว่าเป็นภาระ แต่ไม่มีหมู่บอกสอนก็ออกจากคนคู่ไม่ได้คิดว่าต้องทนเอาเดียวก็ดีเองก็ทนทุกข์จนหนักมืดตาบอดอดทน แต่กลัวเขาทิ้งก็ห่วงกังวลใจอยู่

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้แล้วว่าการมีแฟนแค่เอาพิษออกกัวซาเราพึ่งตนมีหมู่มิตรดีพึ่งพากันได้จริงพิสูจน์ด้วยตัวผมเอง 3 เดือนแรกก็ไม่กล้าไปหาคู่อีกเลยใจเย็นลง รักแม่มากขึ้น อยู่กับแม่ก็ลำบากก็ห่วงจะมีคู่มาลำบากใจทำไมมันทุกข์นะดึงอดีตขึ้นมาทบทวนอีก

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แก้ไขที่ตนได้ดีกว่าพึ่งคนอื่น ยืนยันตามพระพุทธเจ้าว่าดีจริง อ่านใจตนเองว่าเราอยู่กับหมู่ก็รอดพึ่งพากันได้ตลอดไม่กลัวไม่หวั่นไหวคำพูดคนอื่นเพราะมีแต่เราที่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็มีประสบการณ์มาแล้วทุกข์พอแล้วยืนยัน 1 เสียง

โสดดีหรือมีคู่ : สำเริง สมอหมอบ

สำเริง สมอหมอบ ( นาง, ร้อยใจจน ) อายุ 59 ปี สมรส รู้จัก พวธ. มา 4 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เคยคิดว่าเป็นวงจรของชีวิตมนุษย์ที่เด็กเรียนหนังสือโตขึ้นทำงานแต่งงานสร้างครอบครัว เลี้ยงลูก ทำงานจนเกษียณ(รับราชการเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับในสังคมตอนนั้น) แล้วก็แก่ และตาย จึงคิดว่าชีวิตมีเพียงเท่านั้นหรือแล้วที่เคยพบเจอบ่อยๆคือ ผู้ชายมักจะมีแฟนภรรยาหรือกิ๊กหลายคน แต่ผู้หญิงทำแบบนี้ไม่ได้

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้ว่าเป็นวิบากกรรมร่วมกันถึงได้มาเจอกัน แล้วก็ต้องดูแลกันไปจนแก่เฒ่าและตายจากกันหรือมีอันต้องพลัดพรากจากกันไปตามวิบาก และเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันเป็นมิตรต่อกัน พากเพียร ทำดี ละชั่ว และทำจิตใจไร้ทุกข์ จะช่วยให้วิบากนั้นๆลดน้อยลงได้และคิดว่าชีวิตคู่ การเลี้ยงลูกเป็นภาระที่ยากเป็นวิบากร่วมกันโดยแท้จริง ที่ต้องยอมรับและทำให้ดีที่สุด

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การที่ได้แต่งงานแล้วและอยู่ร่วมกันได้คุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าเราขอปฏิบัติพรหมจรรย์ เราจะอยู่ด้วยกันอย่างพรหม อย่างเพื่อน และเขาก็ควรปฏิบัติเหมือนกันไม่ควรจะนอกใจเพราะจะทำให้ศีลด่างพร้อยจะมีวิบาก เมื่อเขาเข้าใจและยอมรับได้จึงทำให้เราสามารถปฏิบัติอยู่ด้วยกันแบบพรหมได้ แล้วได้ให้แนวคิดกับลูกว่าการมีคู่นั้นเป็นความคิดไม่สัมมาทิฏฐิให้หนังสือไปอ่านเพื่อการดำรงชีพเรา

โสดดีหรือมีคู่ : อาทิตยา คงทอง

อาทิตยา คงทอง ( สา น้อมแสงพุทธ ) อายุ 49 ปี รู้จัก แพทย์วิถีธรรม มา 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่ดีเพราะจะได้ดูแลกันช่วยเหลือกันทำอะไรก็มีเพื่อนร่วมคิดแต่จริงๆก็ไม่เป็นเช่นนั้นเลยมีคู่ก็เหมือนมีภาระหนักต้องดูแลเอาใจเขา

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การไม่มีคู่คือการมีลาภอันประเสริฐเพราะไม่ต้องไปสร้างกรรมเพิ่มไม่ต้องไปเป็นแรงเหนี่ยวนำในเรื่องชั่วๆ ชวนกันไปเสพของผิดๆ ต้องดูแลส่งเสริมในทางที่ผิดบาป ต้องดูแลเอาใจเขา

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งใจเป็นโสด งดเว้นเรื่องคนคู่เพิ่มศีล ลด ละ อาหารที่มีรสจัดหรือขนมที่ไปในทางเลี้ยงกาม