โสดดีหรือมีคู่ : ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์

ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์

ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์ ชื่อเล่น แหงว ชื่อทางธรรม ป่านแก้ว เพศ หญิง สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดดีกว่ามีอิสระภาพเป็นของเรา จะทำอะไรก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ต้องกังวลใครได้ทำประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นช่วยเพื่อนๆได้หลากหลาย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสดก็ดีอยู่เหมือนเดิม การที่เราหลงผิดไปมีคู่ก็ต้องทำให้เราระมัดระวังในการอยู่ร่วมกับคู่ของเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้อภัยมีเมตตาซึ่งกันและกัน พากันมาหาหมู่มิตรที่ดีก็จะทำให้คู่ครองของเรามีสัมมาฐิถิมากยิ่งขึ้น

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามให้คู่ของเรามีสมาธิดีมากยิ่งๆ ขึ้นโดยทำที่ตัวเราก่อนตามที่อาจารย์สอนให้ดียิ่งๆขึ้น จนเขาเห็นแล้วก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อย่าห่างหมู่มิตรดีและเราจะไม่ตกร่วงแน่นอน