โสดดีหรือมีคู่ : สมพงษ์ โขงรัมย์

สมพงษ์ โขงรัมย์ ( นาย, สู่สวนสงบ ) อายุ 43 ปี โสด(หย่าร้าง), รู้จัก พวธ. มา 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ตอนเป็นหนุ่มก็คิดว่าดี เพราะอายคนอื่นเขาเพื่อนเขาก็มีแฟนแต่พอมีกลับทุกข์มากกว่าเห็นว่าเป็นภาระ แต่ไม่มีหมู่บอกสอนก็ออกจากคนคู่ไม่ได้คิดว่าต้องทนเอาเดียวก็ดีเองก็ทนทุกข์จนหนักมืดตาบอดอดทน แต่กลัวเขาทิ้งก็ห่วงกังวลใจอยู่

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้แล้วว่าการมีแฟนแค่เอาพิษออกกัวซาเราพึ่งตนมีหมู่มิตรดีพึ่งพากันได้จริงพิสูจน์ด้วยตัวผมเอง 3 เดือนแรกก็ไม่กล้าไปหาคู่อีกเลยใจเย็นลง รักแม่มากขึ้น อยู่กับแม่ก็ลำบากก็ห่วงจะมีคู่มาลำบากใจทำไมมันทุกข์นะดึงอดีตขึ้นมาทบทวนอีก

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แก้ไขที่ตนได้ดีกว่าพึ่งคนอื่น ยืนยันตามพระพุทธเจ้าว่าดีจริง อ่านใจตนเองว่าเราอยู่กับหมู่ก็รอดพึ่งพากันได้ตลอดไม่กลัวไม่หวั่นไหวคำพูดคนอื่นเพราะมีแต่เราที่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็มีประสบการณ์มาแล้วทุกข์พอแล้วยืนยัน 1 เสียง