โสดดีหรือมีคู่ : ธภาภัค กฤตจารุภัทร์

ธภาภัค กฤตจารุภัทร์

นางสาว ธภาภัค กฤตจารุภัทร์ ( ชื่อเล่น เอเอ , ชื่อทางธรรม น้ำร่มศีล , อายุ 34 ปี , โสด ) สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่จะทำให้เรามีความสุข ภาพรวมจะสวยงามตามที่เราคิดไว้ แต่ความจริงไม่ใช่ มีทั้งดีและร้าย ทุกข์สุขปนกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
“พอได้มาศึกษาแบบละเอียดขึ้นกับอาจารย์หมอเขียว เราแยกเป็นสุขกับทุกข์ เห็นว่าสิ่งที่ทำให้สุขคือถ้าเราคบคนที่ดีคนที่เขามีธรรมะและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนมันเป็นสิ่งที่ดีและนี่คือความสุขเป็นสิ่งดีที่ส่วนตัวเราได้รับมา เรายังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่เป็นความสุขอยู่ ส่วนความทุกข์คือการที่เราไปคาดหวังจากคู่ ไปอยากได้สิ่งที่เราอยากได้จากคู่ แล้วพอมันไม่ได้มันทำให้เราทุกข์ใจมากๆ ทำให้เราได้รู้ว่าความรักแบบพุทธะนั้นดีที่สุดแล้ว
เราไม่ต้องหวัง ไม่ต้องคาดหวัง ไม่ต้องอยากได้ มันมีแต่ให้ความปราถนาดีต่อกันมันเป็นสุขบริสุทธิ์ทั้งเขาและเราจริงๆ มันทำให้เราอยากจะพากเพียรทำไปให้ได้ถึงจุดนั้น”
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
พิจารณาความทุกข์ และสุขปลอมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไปเรื่อยๆ และก็ตั้งศีลพากเพียรที่จะมีความรักแบบพุทธะ เวลาเราเกิดไปปิ๊งใครตามสัญชาติญาณเก่าๆเราก็จะเอาตรงนี้มาเตือนเราว่ารักเขาแบบพุทธะดีกว่านะ ดีที่สุดนะ พอใช้วิธีนี้แล้วมันดีมากมันทำให้เราให้ได้แบบให้ด้วยความปราถนาดีต่อเขาจริงๆแล้วใจเราเองก็ไม่ต้องทุกข์เพราะไปหวังให้เขาต้องมาทำอะไรให้เรากลับมาด้วย