โสดดีหรือมีคู่ : สำรวม แก้วแกมจันทร์

สำรวม แก้วแกมจันทร์

นางสำรวม แก้วแกมจันทร์ ชื่อเล่น ป้ารวม ชื่อทางธรรม ศีลสำนึก เพศ หญิง อายุ 65 ปี หม้าย (สามีเสียชีวิต 22 ปี) รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี ย่างเข้าปีที่ 8

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าคนมีคู่เป็นธรรมชาติของคนและสัตว์อื่นทั่วไป คนครองความเป็นโสดนั้นผิดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ฟังธรรมจากอาจารย์หมอเกิดความรู้เข้าใจแล้วว่า การเกิดเป็นทุกข์คนคู่ เป็นลาภเลวที่ผู้ชายผู้หญิงหลงคิดผิดว่าเป็นสุขจริงๆแล้ว นั้นเป็นสุขปลอม สุขลวง เพราะชีวิตคือเดี่ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้ายมีแต่ทุกข์กับทุกข์ไม่มีวันจบสิ้น

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวขอบอกว่า ของคุณสิ่งที่ดีๆชั่วๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่ เป็นบทเรียนชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อปวงชนได้มากขึ้นๆตามลำดับ ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร ไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ต้องเอาอะไร คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ประคับประคองให้มีความผาสุขเพิ่มขึ้น คนโสดโชดดีที่สุดแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เต็มที่

โสดดีหรือมีคู่ : ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนกุล

ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

นางประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล ชื่อเล่น ง้อ เพศ หญิงอายุ 60 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การเป็นโสดหรือมีคู่เป็นเรื่องธรรมชาติปกติทั่วไปของคน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่า มีคู่ก็อยู่แบบพรหมจรรย์ เป็นเพื่อนกัน

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งศีลรักษาพรหมจรรย์ต่อไป

โสดดีหรือมีคู่ : อิทธิชัย จันทชาติ

อิทธิชัย จันทชาติ ( ตาล, เพชรร่มพุทธ ) อายุ 46 หย่าร้าง, รู้จัก พวธ. มา 10 ปี สถานะ โสด(หย่าร้าง)

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็มีความเห็นเหมือนคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของชีวิตที่จะต้องมีคู่มีครอบครัว สร้างฐานะและไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม จนที่สุดก็แสวงหาการมีคู่รัก มีคนรัก และเลิกลาบ้าง มีมากกว่า 1 คนหมายถึงมีทีละคนและมีลูกสาว 1 คน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็เปลี่ยนแปลงทันทีคือเริ่มได้ข้อมูลว่าการอยู่เป็นโสดนั้นเป็นบัณฑิต การมีคู่มันทุกข์จริงๆจากที่เคยมีเริ่มมาเข้าใจชัดว่าการอยู่เป็นโสดมันอิสระไม่ก่อเวรก่อกรรมใหม่ จึงเริ่มเพิ่มอธิศีลในการถือพรหมจรรย์เลยตั้งศีลไม่สมสู่ตัวเองไม่สมสู่คนคู่

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เริ่มปฏิบัติจากการเพิ่มอธีศีลที่จะล้างความยึดติดในกามคนคู่ ให้ได้มากที่สุดหรือหมดเรื่องคนคู่ในชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้าย 1. ฝึกฝนการทานข้าวหนึ่งมื้อ 2. ประพฤติพรหมจรรย์ 3. ทำงานฟรี