ทำอย่างไรจึงจะเป็นโสดได้ตลอดชีวิต

ต้องพิจารณา
ทำตนอย่างไรถึงจะ ครองตัวเป็นโสดได้ตลอดชีวิต

พ่อครูว่า…
พิจารณาให้ดีคุณเป็นผู้ชายต้องมองผู้หญิงให้เป็นถุงขี้ผูกโบว์ มันหลอก หาโบว์ริบบิ้นผูกห่อให้ดูดี แต่ข้างในคือขี้ทั้งนั้น มันเป็นภาระ

มีความรักหนึ่งมีความทุกข์หนึ่งมีความรักร้อยมีความทุกข์ร้อย เรื่องเพศเรื่องคู่ เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลก พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สอนสิ่งที่เหนือโลก แล้วต้องศึกษา

เลิกเลยในเรื่องของสัญชาตญาณสัตว์โลกเรื่องคู่แบบสัตว์เดรัจฉานก็มี เรื่องสืบพันธุ์เรื่องผสมพันธุ์ มันมีเป็นธรรมดาสามัญ

ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเหนือสามัญเหนือความรู้ทั่วไป ผู้ที่ทำได้ก็ต้องมาคิดให้ได้ ว่าเรายังจะไปมีคู่เมถุน คนคู่ มันก็ยังไม่เหนือโลก เป็นโลกุตระ เหนือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของสัตว์โลก ต้องระลึกอย่างนี้ไว้เสมอ

เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตนให้เรียนรู้กิเลส กิเลสมันเป็นตัวหลอก พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว เห็นจริงว่ากิเลสมันเป็นตัวหลอก เมื่อเราชัดเจนกับกิเลสแล้วไม่ให้กิเลสมันมีอำนาจเหนือเรา ชัดเจน

คุณปฏิบัติแล้วจะพูดได้อย่างที่อาตมาพูด คุณก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลย กิเลสมันไม่มีจริงเลย เราสามารถฆ่ามันตายหายไปหมดจากจิตได้จริงเลย เชื่อไหม? ได้บ้างหรือยัง เรื่องเมถุนเรื่องคู่ได้(ถามส.ฟ้าไท)

อาตมาเชื่อว่าท่านยังไม่อยากอวดดี เพราะว่าเป็นฐานอนาคามี จะมีระริกระรี้ในใจบ้าง รูปราคะอรูปราคะ แต่ข้างนอก หิริโอตตัปปะ ที่จะไปแสดงออก แต่นี่เห็นมีแสดงออกกลางสภา พวกลักเพศ ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยที่จะแสดง มันเสื่อมมาก ส.ส.ใส่เสื้อลายใส่หมวกด้วย แล้วเป็นพวกสีม่วงพวกกะเทย

อาตมาว่ามันช่างเสื่อมต่ำไม่รู้ฐานะอันควรมีคนเป็นเลย คุณจะไปทำตามประสาของคุณก็แล้วแต่ แต่คุณจะไปเอาเรื่องลามกไปใส่ในสิ่งที่ไม่ควรจะไปแปดเปื้อนมันไม่รู้กาละเทศะเลย แล้วคนอย่างนี้จะมาเป็น ส.ส. เป็นตัวแทนของประชาชน ช่างกระไรคนที่ไปเลือกไปเป็น สส.ก็ช่างตามืดตาบอด เป็นปาตี้ลิสต์ จะไปเลือกใส่ทำไม

สู่แดนธรรมว่า..
เขาอาจทำให้ชาวต่างชาติเห็นว่าชาวไทยกีดกันสิทธิของเขาหรือไม่

พ่อครูว่า..
เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย ที่ที่จะมาแสดงเรื่องลามกกลางสภา มันไม่ควร ประเทศที่เขาดีๆไม่เลอะเทอะ เราก็เอาอย่างประเทศเหล่านี้ แค่นี้เลือกไม่ได้ก็โง่ซะ
มีคนด่า 90% ควรจะด่า 150% คนโง่ขนาดไหนก็ควรรู้แล้ว แต่ขนาดนี้ไม่รู้ก็คือสุดโง่อย่างไม่รู้จะโง่อย่างไร ไม่นับว่าเป็นคนโง่

สู่แดนธรรมว่า…ผู้ชายควรเปรียบเป็นอย่างไรดีครับ

พ่อครูว่า…
ผู้ชายเหมือนหนังควายหุ้มขี้
ข้างนอกก็เห็นหยาบแล้ว
จริงๆแล้วเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเถิด
การเป็นโสดนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นผู้ที่ไม่เศร้าหมอง ไม่มีความทุกข์ยากอะไร เรียนดูให้ดีๆ

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
วันที่ 20 ธ.ค.2562

ที่มา เพจ บุญนิยมทีวี