โสดดีหรือมีคู่ : ชัยภัทร ชุติคามี

ชัยภัทร ชุติคามี ชื่อเล่น เชย์ ชื่อทางธรรม ทุ่มโถมธรรม อายุ 29 ปี รู้จัก พวธ. มา 5 ปี สถานะ โสดสนิท

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่เป็นเรื่องจำเป็น ทำให้เรามีคนคอยดูแล ห่วงใย เอาใจใส่ไปจนแก่เฒ่าทำให้เรามีเพื่อนคู่คิด ทำให้เราไม่เหงา แต่พอมีจริงกลับพบว่าทำให้เราต้องแบ่งเวลาไปดูแลเอาใจใส่เขาต้องคอยเอาอกเอาใจเขา อยากให้เขาได้ดีและก็มีแต่ความไม่สบายใจแต่ก็ออกไม่ได้เพราะนึกถึงช่วงเวลาดีที่เราเคยมีให้กันและกันอยู่ก็เสียดาย

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ช่วงมาพบแพทย์วิถีธรรม ก็เป็นช่วงเพิ่งเลิกกับแฟน และกำลังคิดที่จะมีแฟนใหม่แต่ก็ได้มารู้ว่าการมีคู่มันก็มีแต่ได้สมใจเป็นสุข พอไม่ได้สมใจกันก็เป็นทุกข์เท่านั้น ก็ทำให้เราได้ใคร่ครวญไตร่ตรองตามก็เห็นจริงอย่างนั้น แท้ที่จริงแล้วการอยากมีคู่เราไม่ได้อยากให้เขาได้ดีหรอกแท้จริงแล้วเราอยากจะเอาดีจากเขาอยากได้ความสมใจจากเขาต่างหาก

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พิจารณาโทษของการมีคู่ว่าทำให้เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราจะต้องได้ดีสมใจ ทำให้เราทุกข์ใจและเขาก็ทุกข์ใจ เป็นการทำร้ายทั้งเราและเขาและสองคือพิจารณาจากประโยชน์การเป็นโสดว่าทำให้เรามีโอกาสล้างความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องคนคู่การจะเอาความได้สมใจจากคนอื่นและที่สำคัญคือ ทำให้เรามีโอกาสหรือมีอิสระในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและลดกิเลสในเรื่องอื่นมากขึ้น