โสดดีหรือมีคู่ : ทิวากร ชุมจีด

ทิวากร ชุมจีด

นายทิวากร ชุมจีด ชื่อเล่น บ่าว ชื่อทางธรรม สุขแสงพุทธ เพศ ชาย อายุ 33 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีครอบครัว มีลูก เป็นภาระไม่มีอิสระในชีวิต รู้สึกลำบากมีความทุกข์หลายเรื่อง สัมผัสในครอบครัวตัวเอง ครอบครัวคนรอบข้าง ญาติๆ สังคมรอบตัว แต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเห็นเพื่อนมีแฟนมีคู่เหมือนจะมีความสุข แต่ก็ไม่มีเพราะมีข้อมูลความทุกข์จากการมีคู่มีครอบครัวมากกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งทำให้รู้ เห็นประโยชน์ของการอยู่เป็นโสด ในเหลี่ยมมุมต่างๆรู้เห็นโทษของการมีคู่ ถึงจิตวิญญาณความผูกพันธ์ ติดยึดหวงแหนชีวิตหลงอยู่ในความทุกข์ ชอบชังยึดมั่นถือมั่น ไม่อิสระ การอยู่เป็นโสดเป็นชีวิตที่มีอิสระในการพึ่งตน(ลดกิเลส) และช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่าที่ทำได้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้ ปฎิบัติศีลตามลำดับ หมั่นฟังธรรมจากผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง(สัตบุรุษ) หมั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สุข ทุกข์ ของชีวิตในหมู่เพื่อน มิตรดี สหายดี และเรียนรู้ความเป็นจริงจากสังคม สู่ความรู้เห็นเข้าใจในชีวิตของการอยู่เป็นคนโสดและตั้งจิตเพื่อพากเพียรต่อไปตราบปรินิพาน

โสดดีหรือมีคู่ : ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อเล่น:ณัฐ ชื่อทางธรรม:ศีลผ่องใส เพศ:หญิงอายุ:49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดมีอิสระมากกว่ามีคู่​ มีความทุกข์น้อยกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดเป็นผู้มีบุญ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติอธิศีลรักษาพรหมจรรย์

โสดดีหรือมีคู่ : แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม ( ต่อน ) อายุ 60 ปี สถานะ โสดสนิท รู้จัก พวธ. มา 14 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ไม่คิดแต่งงานมาก่อนอยู่แล้วเพราะเห็นทุกข์จากชีวิตคนคู่อื่นๆ

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งชัดในความทุกข์ของคนคู่

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติศีลพรหมจรรย์ ตัดกิเลส เพิ่มศีล เพิ่มตบะ ลด ละ กิเลสในอาหาร เลิกกินขนมหวาน ล้างความชอบชังในจิตวิญญาณมากที่สุด ลดความทุกข์ในจิตวิญญาณมากไปพอสมควร ยกระดับจิตวิญญาณขึ้นมาจากกองทุกข์พอประมาณในชีวิตที่เหลืออยู่

โสดดีหรือมีคู่ : ปริญญ์ ขวัญเชื้อ

ปริญญ์ ขวัญเชื้อ ( น๊อต ) อายุ 23 ปี รู้จัก พวธ. มา 2 ปี

5. ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
สมัยก่อนก็อยากมีแฟนเหมือนคนทั่วไปแต่พอได้เห็นเพื่อนเขามีกัน มันก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่เพราะเห็นเพื่อนให้ความสำคัญกับความรักมากไปยึดติดความรักมากไปจนเริ่มคิดว่ามันไม่ใช่ล่ะ โดยส่วนตัวก็มีหวั่นไหวอยู่บ้างและเป็นคนชอบผู้หญิงที่โสดแต่ได้แค่ชอบอย่างเดียวเพราะถ้าเราไปมีแฟนกับเขา เขาก็จะไม่โสดและเราก็จะไม่ทำอะไรกับคนอื่นเลยก็เลยประคองตนเองมาถึงทุกวันนี้และเราได้เห็นความทุกข์ ของครอบครัวมาเยอะมากจากคนอื่น

6. หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังพบแพทย์วิถีธรรมและอาจารย์หมอเขียวก็ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราประคองความโสดของตัวเองมามันถูกแล้ว แล้วทำให้รู้ว่าโสดอย่างเดียวไม่พอเพราะต้องลดกิเลสในเรื่องนี้ให้มันละเอียดให้ถึงที่สุด เพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นคนไม่ชอบคนเจ้าชู้ บ้าผู้หญิงมากและเคยได้ฟังอาจารย์บอกว่าถ้าเราเกลียดเรื่องอะไรมากแสดงว่าแต่ก่อนเราเป็นเช่นนั้นมาเหมือนกันเมื่อได้มาพบกับธรรมอาจารย์บวกกับความโสดของตัวเราที่ประคองมาทำให้เรามีความรอบคอบและไม่ประมาทในเรื่องนี้

7. มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ถ้าไม่จำเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเลย แต่ถ้ามีเหตุที่ต้องมีการทำงานร่วมกันก็อยู่กันเป็นหมู่กลุ่มหลายคนเพราะจะได้ช่วยดึงกันและทิ้งตนอยู่ในความไม่ประมาท สัมรวมตัวเองกำจัดความคิดฟุ้งซ่านให้ได้มากที่สุดตามฐานของตนเองไปตามลำดับ