โสดดีหรือมีคู่ : ผ่องไพรธรรม กล้าจน

ผ่องไพรธรรม กล้าจน ( ป้อม ) อายุ 49 ปี รู้จัก พวธ. มา 7 ปี สถานะ โสดสนิท

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ใครๆเขาก็มีคู่การมีคู่เป็นเรื่องปกติ รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ปกติที่ไม่มีคู่ แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเห็นครอบครัวของตนเองที่พ่อแม่ไม่ค่อยอบอุ่นไม่ค่อยสามัคคีกัน การมีครอบครัวเห็นตัวอย่างครอบครัวพี่สาวก็ไม่อบอุ่นเหมือนกัน คิดว่าถ้าเรารักคู่เรามากเราก็ห่างมากถ้าเราชังกันมากเราก็โกรธแค้นมาก ก็ทุกข์เป็นที่สองไม่เห็นมีสุขตรงไหน

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
รู้สึกว่าตนเองโชคดีก็เรามีคู่เราก็มีภาระมากมาย ไม่อิสระ ยามรักกันมันก็ดีหรอกแต่ใครจะไปรู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเหมือนเดิมไหม การไม่มีคู่ทำให้เรามีอิสระไปทำประโยชน์ต่างๆได้มากมาย ถ้าเรามีคู่เราก็ห่างแก่คู่

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ฝึกการพึ่งตนเองไม่ได้หวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นการพึ่งตนเองช่วยตนให้พ้นทุกข์