คบและเคารพมิตรดี : อัญชลี กุศลสถิตย์

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : กานต์ธนศักดิ์ เสวาวงค์ – รัตนาฉัตร์ เสนาวงค์

คบและเคารพมิตรดี : ราตรี ห่านตระกูล

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : ลักขณา แซ่โซ้ว

คบและเคารพมิตรดี : ชุมพล ยอดสะเทิน

มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียว

คบและเคารพมิตรดี : ชัยภัทร ชุติคามี

ผมรู้สึกว่า การได้ยอมให้กับหมู่มิตรดีมันทำให้ผมได้ลดอัตตาตัวเอง #และทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ณ กาละนี้ให้กับโลก

ประสบการณ์ตัวเองจากการที่ได้ไปอยู่บ้าน ทำให้รู้สึกว่าการได้ยอม มันก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วแหละ คือการยอมก็คือไม่เอาแต่ใจตัวเอง อย่างเวลาที่บ้านใช้ให้ไปทำนั่นทำนี่ แล้วเราก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเลยนะ บางทีก็ไปซื้อเนื้อสัตว์ ซื้ออาหารอร่อยบ้างเนี่ย ทั้งๆที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเลยนะ แต่พอเราก็ยอมเขาได้นี่มันรู้สึกผาสุกอ่ะ

ก็มาสังเกตตัวเองว่า ยอมให้เกิดสิ่งที่ไม่ดี เราก็ยังยอมได้ แล้วทำไมเวลามาอยู่กับหมู่มิตรดี ทำไมมันถึงยอมไม่ได้ ทั้งๆที่แต่ละท่านเสนอมานี่ทุกคนก็มีเจตนาดีทั้งนั้น ก็ได้เห็นว่า ดีแต่ละคนก็มาจากเจตนาที่บริสุทธิ์ทั้งหมด

พอเราจับตรงนี้ได้เราก็มาฝึกยอมหมู่มิตรดี และพอเรายอมได้เราก็เบาใจ คือได้ประโยชน์ตน แล้วก็ได้ดีนั้นเกิดมาด้วย แล้วดีไปกว่านั้นก็คือว่า ถ้าดีนั้นเนี่ยยังไม่ดีที่สุด ณ ตอนนั้น หมู่มิตรดีก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอย่างเร็วเลย ก็ได้เห็นว่ามันมีดีกว่านั้นมีดีกว่านั้น ขึ้นเรื่อยๆนะ

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : เตือนใจ จันทะ

แต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อหรอกว่าจะมาเจอหมู่มิตรดี เราก็ว่าเรานี่แหละถูกที่สุด แต่พอมาเจอหมู่มิตรดีมันคือการสลายอัตตาตัวที่เราเชื่อว่าเราพูดถูกเราทำถูก

พอมาเจอหมูมิตรดี ทำให้ได้ลดอัตตาตัวตนของตัวเองได้มากขึ้น คือการยอมรับมติหมู่ ด้วยการเสนอดีสลายอัตตา

ก็เห็นตัวนี้แหละที่ทำให้เราเข้ามาถึงจิตวิญญาณของหมู่คนดีได้ ก็คือการเคารพมิตรดีค่ะ

เชื่อเลยค่ะว่า สิ่งที่เราบำเพ็ญและปฏิบัติเพิ่มอริยศีล เพิ่มฐานจิตของเราคือการมารวมพลัง ถ้าเราไม่มีหมู่มิตรดี เราก็ไม่มีอธิศีลขึ้นได้ค่ะ นี่แหละคือตัวสำคัญ ก็คือหมู่มิตรดีค่ะ

เตือนใจ จันทะ (สติธรรม)
จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑
บันทึกการบำเพ็ญ:
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : ณัฐนิชา คำปาละ

การคบมิตรดีเราก็จะได้ประโยชน์นะคะ แล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆจากมิตร ซึ่งสิ่งที่เราได้จากเขา มันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยได้เป็นคนดีไปด้วย

ประโยชน์ที่ได้ก็อย่างที่บอกนะคะ เราก็จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อนก็เป็นคนดีอยู่แล้ว มันก็จะเป็นแรงเสริมแรงหนุนกันทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการทำงานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี่ค่ะ เรามาทำสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว

คนเดียวมันก็มีแค่ 1 พลัง พอมีมิตรดีมารวมเป็นหมู่ เป็นมวล มันก็ทำให้พลังดีๆนี่เป็นทวีคูณ ก็จะทำให้มีการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้เป็นพลังที่มากขึ้นค่ะ

ณัฐนิชา คำปาละ (ศีลผ่องใส)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : แสงอรุณ สังคมศิลป์

ทำไมถึงต้องเคารพมิตรดีเพราะว่าการเคารพความดีของมิตรดีนี่ ทำให้เราได้ปัญญาและพลังบารมีร่วม แล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปและไม่สามารถมีได้

การเคารพหมู่มิตรดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เป็นการล้างความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา

แล้วก็ให้โอกาสเพื่อนให้อภัยเพื่อน แล้วก็มองว่าเนี่ยเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมา

และการเคารพหมู่มิติเป็นการสร้างพลังพุทธะที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ

แสงอรุณ สังคมศิลป์
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : สมฤดี วงษ์วิริยะกุล

ทำไมเราถึงต้องคบมิตรดี เพราะว่ามิตรดีก็คือแรงเหนี่ยวนำ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ แล้วก็มีพลังปัญญามากขึ้นค่ะ

หมู่มิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ และตัวเองนี่ได้มาคบคุ้นที่แพทย์วิถีธรรม และได้พบกับมิตรดีสหายดี

ซึ่งในการที่เราอปริหานิยธรรมในการประชุมร่วมกัน เราจะได้ทั้งพลังปัญญาพลังใจแล้วก็พลังบารมีร่วม ที่จะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์

เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเคารพและศรัทธามิตรดี ก็เพราะว่าหมู่มิตรดีก็คือพลังรวมของปัญญา

แล้วที่เราศรัทธาเนี่ย ก็เกิดจากการที่ว่า เราเห็นพฤติกรรม เพราะว่าในหมู่มิตรดีถือศีล ซึ่งศีลนี่ก็คือการมีสุจริต 3 สุจริต 3 นี่ ก็คือมีสุจริต 3 ทางกายวาจาใจ

ซึ่งสิ่งที่เขาถือศีลนี่มันก็เป็นอะไรที่ เป็นข้อที่เราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่า การที่เขามีสุจริต 3 นี่มันเป็นแรงบารมีร่วม แล้วมันก็เป็นแรงศรัทธา

ก็เลยรู้สึกว่าในสังคมข้างนอกจะไม่มีหมู่มิตรดีที่มีศีลแบบนี้ แล้วก็ศีลเนี่ยนำสุขมาให้ และพวกเรานี่ก็ถือศีล 5 เป็นเบื้องต้น แล้วก็ตามฐาน ตามฐานกำลังของเราที่เราจะสามารถที่จะปฏิบัติได้

มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่แล้วผาสุก ซึ่งสังคมข้างนอกไม่มี ก็เลยคิดว่าการที่เราร่วมกันประสานกำลังกับหมู่มิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คือคำตอบค่ะ

สมฤดี วงษ์วิริยะกุล (ภูพันธรรม)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี