คบและเคารพมิตรดี : ณัฐนิชา คำปาละ

การคบมิตรดีเราก็จะได้ประโยชน์นะคะ แล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆจากมิตร ซึ่งสิ่งที่เราได้จากเขา มันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยได้เป็นคนดีไปด้วย

ประโยชน์ที่ได้ก็อย่างที่บอกนะคะ เราก็จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อนก็เป็นคนดีอยู่แล้ว มันก็จะเป็นแรงเสริมแรงหนุนกันทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการทำงานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี่ค่ะ เรามาทำสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว

คนเดียวมันก็มีแค่ 1 พลัง พอมีมิตรดีมารวมเป็นหมู่ เป็นมวล มันก็ทำให้พลังดีๆนี่เป็นทวีคูณ ก็จะทำให้มีการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้เป็นพลังที่มากขึ้นค่ะ

ณัฐนิชา คำปาละ (ศีลผ่องใส)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *