คบและเคารพมิตรดี : นัฎฐา พิมาพันศรี

ทำไมถึงต้องคบแล้วเคารพหมู่มิตรดี เพราะมิตรดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์

ตัวอย่างอย่างที่นัจเข้ามาอยู่นี่ ตอนแรกๆก็ล้างกิเลสไม่เป็น มองกิเลสไม่เห็น แต่ได้มิตรดีนี่แหละค่ะ ที่ช่วยชี้ขุมทรัพย์ และสอนให้ล้างกิเลส

แล้วก็การที่มาอยู่ในหมู่มิตรดีนี่ มันมีพลังความดี ที่ถ้าไม่ได้มาสัมผัสเองก็จะไม่รู้ แต่นี่นัจเข้ามาสัมผัสเองและนัจได้รู้ถึงพลังหมู่มิตรดีจริงๆนะคะ

ทำให้เราได้สภาวะธรรม ทำให้เรามีหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวละอายต่อบาป) แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้

โดยที่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราปฏิบัติเองที่บ้านนี่มันไม่ไปไม่มาค่ะ

แต่ถ้ามาอยู่ในค่ายได้มาอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ มีพลังเนกขัมมะของท่านอาจารย์และของหมู่มิตรดีนะคะ มันช่วยให้เราบรรลุธรรมได้เร็ว เหมือนเรามีดวงตาเห็นธรรมน่ะค่ะ

แล้วก็เราสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เร็วกว่า การที่เราจะปฏิบัติด้วยตัวเองค่ะ

นัฎฐา พิมาพันศรี (ศีลแสงธรรม)
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ กันยายน 2560

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *