คบและเคารพมิตรดี : เตือนใจ จันทะ

แต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อหรอกว่าจะมาเจอหมู่มิตรดี เราก็ว่าเรานี่แหละถูกที่สุด แต่พอมาเจอหมู่มิตรดีมันคือการสลายอัตตาตัวที่เราเชื่อว่าเราพูดถูกเราทำถูก

พอมาเจอหมูมิตรดี ทำให้ได้ลดอัตตาตัวตนของตัวเองได้มากขึ้น คือการยอมรับมติหมู่ ด้วยการเสนอดีสลายอัตตา

ก็เห็นตัวนี้แหละที่ทำให้เราเข้ามาถึงจิตวิญญาณของหมู่คนดีได้ ก็คือการเคารพมิตรดีค่ะ

เชื่อเลยค่ะว่า สิ่งที่เราบำเพ็ญและปฏิบัติเพิ่มอริยศีล เพิ่มฐานจิตของเราคือการมารวมพลัง ถ้าเราไม่มีหมู่มิตรดี เราก็ไม่มีอธิศีลขึ้นได้ค่ะ นี่แหละคือตัวสำคัญ ก็คือหมู่มิตรดีค่ะ

เตือนใจ จันทะ (สติธรรม)
จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑
บันทึกการบำเพ็ญ:
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี