คบและเคารพมิตรดี : สมฤดี วงษ์วิริยะกุล

ทำไมเราถึงต้องคบมิตรดี เพราะว่ามิตรดีก็คือแรงเหนี่ยวนำ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ แล้วก็มีพลังปัญญามากขึ้นค่ะ

หมู่มิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ และตัวเองนี่ได้มาคบคุ้นที่แพทย์วิถีธรรม และได้พบกับมิตรดีสหายดี

ซึ่งในการที่เราอปริหานิยธรรมในการประชุมร่วมกัน เราจะได้ทั้งพลังปัญญาพลังใจแล้วก็พลังบารมีร่วม ที่จะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์

เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเคารพและศรัทธามิตรดี ก็เพราะว่าหมู่มิตรดีก็คือพลังรวมของปัญญา

แล้วที่เราศรัทธาเนี่ย ก็เกิดจากการที่ว่า เราเห็นพฤติกรรม เพราะว่าในหมู่มิตรดีถือศีล ซึ่งศีลนี่ก็คือการมีสุจริต 3 สุจริต 3 นี่ ก็คือมีสุจริต 3 ทางกายวาจาใจ

ซึ่งสิ่งที่เขาถือศีลนี่มันก็เป็นอะไรที่ เป็นข้อที่เราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่า การที่เขามีสุจริต 3 นี่มันเป็นแรงบารมีร่วม แล้วมันก็เป็นแรงศรัทธา

ก็เลยรู้สึกว่าในสังคมข้างนอกจะไม่มีหมู่มิตรดีที่มีศีลแบบนี้ แล้วก็ศีลเนี่ยนำสุขมาให้ และพวกเรานี่ก็ถือศีล 5 เป็นเบื้องต้น แล้วก็ตามฐาน ตามฐานกำลังของเราที่เราจะสามารถที่จะปฏิบัติได้

มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่แล้วผาสุก ซึ่งสังคมข้างนอกไม่มี ก็เลยคิดว่าการที่เราร่วมกันประสานกำลังกับหมู่มิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คือคำตอบค่ะ

สมฤดี วงษ์วิริยะกุล (ภูพันธรรม)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี