คบและเคารพมิตรดี : แสงอรุณ สังคมศิลป์

ทำไมถึงต้องเคารพมิตรดีเพราะว่าการเคารพความดีของมิตรดีนี่ ทำให้เราได้ปัญญาและพลังบารมีร่วม แล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปและไม่สามารถมีได้

การเคารพหมู่มิตรดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เป็นการล้างความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา

แล้วก็ให้โอกาสเพื่อนให้อภัยเพื่อน แล้วก็มองว่าเนี่ยเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมา

และการเคารพหมู่มิติเป็นการสร้างพลังพุทธะที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ

แสงอรุณ สังคมศิลป์
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี