โสดดีหรือมีคู่ : เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง ( อ้อม , เกื้อร่มศีล ) อายุ 56 ปี หม้าย รู้จัก พวธ. มา 15 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็ต้องมีคู่ดีจะได้มีเพื่อนหรือคู่คิดต้องมีลูกสืบทอดสกุล

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
หลังจากพบแพทย์วิถีธรรมแล้วได้ฟังธรรมะจากอาจารย์แล้วก็ได้รู้ว่าการมีคู่นั้นมันเป็นลาภเลว สุขนิดเดียวแต่ทุกข์ทั้งชีวิตเมื่อคิดตามแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริง ว่าการมีคู่และครอบครัวทางโลกนั้นเป็นทุกข์จริงๆทั้งพ่อบ้านและลูกๆ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติก็คือการเป็นโสดมีศีล 5 หรือ ศีล 8 งดเว้นการเสพคนคู่และตนเองไม่ผิดศีลข้อ 3

โสดดีหรือมีคู่ : พีรพงษ์ จันดี

พีรพงษ์ จันดี ( ชื่อเล่น:ต๋อง ชื่อทางธรรม:ริมเขา โบยบิน ) อายุ 39 ป้ รู้จัก พวธ. มา 5 ปี สถานะ โสดสนิท

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นเรื่องปกติของโลกที่ต้องมีคู่ครอง เพื่อก่อตั้งเป็นครอบครัวรวมกัน ความรักที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องมีคู่ครองแล้วรวมกันก่อตั้งสร้างตัวรวมกันเติมเต็มให้กัน มีบ้าน มีรถและมีญาติทางสายเลือดลูกหญิงลูกชายไว้สืบสกุลดูแลยามแก่เฒ่าเจ็บป่วย จึงมองเป็นเรื่องที่มนุษย์นั้นต้องมีคู่ครองก่อนถึงวัยอันควรลาจากโลกนี้ไป

หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พบความจริงของสัจจะทำที่แท้จริง คือ กองทุกข์กองกิเลสของเค้าของเรามารวมกันในความอยากตอบสนองความต้องการของตนเองนั้นเอง จริงคือเรื่องของกามราคะความหลงความชอบเป็นความรักแบบหยาบมีคำกล่าวของพระพุทธองค์ว่า ผู้ขวักไขว่ในคู่ย่อมเศร้าหมอง แต่ผู้ทำตัวเป็นบัณฑิตย่อมเป็นผู้เจริญพบความสุขที่แท้จริง คือความรักสิบมิติ

มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร
ให้ของเป็นเรื่องความรักที่แท้จริงคือ ความรักสิบมิติที่พ่อครูสมณะโพธิ์รักษ์ได้กล่าวคำสั่งสอนไว้ ความรักแค่คนสองคนคือความรักที่เห็นแก่ตัวทั้งคู่เท่านั้น แต่ความรักสิบมิตินั้นคือความรักที่เสียสละอันยิ่งใหญ่คือความรักที่ไม่มีการกีดกันในทุกชนชั้นเป็นความรักที่มอบให้แก่ทุกคนเท่ากันไม่นึกถึงแต่ตนเองคนรักครอบครัวพี่น้องแต่เป็นความรักที่สามารถให้ทุกคนในโลกใบนี้ได้นั้นคือความรักที่แท้จริง