โสดดีหรือมีคู่ : ลำพึง ก๋งจิ๋ว

ลำพึง ก๋งจิ๋ว

ลำพึง ก๋งจิ๋ว ชื่อเล่น:พึง ชื่อทางธรรม:ดินนวนสิน เพศ:หญิงอายุ:49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 1 สถานภาพ:หย่าร้าง
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นโสดดีกว่าแต่มีวิบากกรรมต้องชดใช้ได้แต่งงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
เข้าใจเรื่องวิบากกรรมมากขึ้น
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
มีอิสระมากขึ้นเบาใจไม่อาลัยอาวรตั้งใจประพฤติตนไม่ก่อวิบากกรรมเพิ่มขอขดใช้สิงที่เคยทำผิดมาเราแสบสุดๆ ลดกิเลสของเราให้มากๆ ทำความดีให้มากๆ ช่วยเหลือผู้อื่น(ตามแรงที่ทำใด้) สาธุค่ะ

โสดดีหรือมีคู่ : นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม ชื่อเล่น:ปุ้ย เพศ:หญิงอายุ:42 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดสนิท
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
อยู่เป็นโสดดีกว่าเรามีความเป็นอิสระสามารถทำอะไรก็ได้ ไปไหนมาไหนสะดวก เห็นชีวิตคู่ของคนรอบข้างแล้วทำให้เราไม่อยากแต่งงาน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โชคดีแล้วที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสด มีอิสระในการบำเพ็ญกับหมู่กลุ่ม มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ อยู่กับหมู่กลุ่มทำให้เรามีพลังสู้กับกิเลสได้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
อยู่ในศีล ศีลมั่นคงประกันภัย แรกๆเรารักษาศีล ต่อมาศีลก็รักษาเราให้ปลอดภัย อยู่อย่างพอเพียง เรียบง่าย คบมิตรดี เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก

โสดดีหรือมีคู่ : มนภร บวรภัคภคมน

มนภร บวรภัคภคมน

มนภร บวรภัคภคมน ชื่อเล่น:ปัฑฒ์ ชื่อทางธรรม: มิ่งมนต์จันทร์ เพศ:หญิงอายุ:58 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 3 สถานภาพ:คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:3 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ ถึงจะมีความสุข
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีคู่ คือทุกข์แท้
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
เพียรพยายามทำดีให้ มากขึ้น ลดกามสัมผัสทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง มากขึ้น

โสดดีหรือมีคู่ : จงกช สุทธิโอสถ

จงกช สุทธิโอสถ

นางจงกช สุทธิโอสถ ชื่อเล่น ย่านาง เพศ หญิง อายุ 71 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 เคยมีคู่ แต่คู่เสียชีวิตแล้ว รู้จักแพทย์วิถีธรรม 8 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดี มีเพื่อนคู่คิด ทำอะไรก็มีคนช่วย บางครั้งคิดเหมือนกันก็ถูกใจ เอาใจกันและกัน บางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็เถียงกันต่างคนต่างเฉย ดูท่าทีซึ่งกันและกัน บางครั้งเราขี้เกียจไว้ท่าทีนานก็คุยกับเขาก่อน แล้วก็ดีมีความเข้าใจกันอีก เป็นอย่างนี้ไปๆมาๆ จะมีดีกรีของความเบาหรือแรงอยู่ที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าสำคัญสำหรับตัวเองประมาณไหน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ได้เห็นความจริงว่าที่เราต้องมีคู่เพราะเรามีวิบากกรรมต้องชดใช้ให้คู่จนกว่าต่างฝ่ายต่างชดใช้กันจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่แต่ละฝ่ายเข้าใจความจริงแท้ในเรื่องคู่ การเข้าใจก็จะสลัดออกไม่อยากเกี่ยวข้องกับความลวงที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อกลับมาเป็นคนโสดสนิท ก็ดีที่สุดแล้ว ไม่ขอกลับไปมีคู่อีก

โสดดีหรือมีคู่ : ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อเล่น:ณัฐ ชื่อทางธรรม:ศีลผ่องใส เพศ:หญิงอายุ:49 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 8 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดมีอิสระมากกว่ามีคู่​ มีความทุกข์น้อยกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดเป็นผู้มีบุญ
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ปฏิบัติอธิศีลรักษาพรหมจรรย์

โสดดีหรือมีคู่ : ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์ ชื่อเล่น:ตุ่ง เพศ:หญิงอายุ:51 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สีมาอโศก,สวนป่านาบุญ1 สถานภาพ:โสดสนิท
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็น บัณฑิตที่แท้จริง
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
บัณฑิตที่แท้จริง เข้าสู่นิพพานได้ง่ายกว่าคนมีคู่
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ต้องเพิ่มอธิศีลให้กับตัวเอง และสานกับหมู่มิตรดี

โสดดีหรือมีคู่ : สุเมธ พรหมรักษา

สุเมธ พรหมรักษา

สุเมธ พรหมรักษา อายุ 63 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวน 8 ภูผาฟ้าน้ำ สถานภาพ:สมรส ปัจจุบันอยู่กันอย่างพรหม
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:9 ปี

การอยู่ร่วมกับผู้อื่น มันอยู่ได้โดยหลายๆรูปแบบ อย่างเช่น เป็นเพื่อนกัน เป็นพี่น้องกันเป็นครู เป็น ลูกศิษย์ ฯลฯ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าสามีภรรยา

หรือถึงแม้จะอยู่ด้วยกันเราก็สามารถที่จะทำความรู้สึก ให้มันลดน้อยลงไปในเรื่องของกามราคะได้

เพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ของเราก็คือ พยายามทำให้ตัวเราเองและคู่ครองมีความเข้าใจในประเด็นเรื่องนี้ เข้มข้นขึ้นมา จนในที่สุดเราตัดสินใจว่า งั้นเราก็อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องกัน”

สุเมธ พรหมรักษา ( จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๘ )

โสดดีหรือมีคู่ : พรทิพย์ เป็งคำตา

งานเก็บข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากการศึกษาองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม ในหัวข้อการอยู่เป็นโสดและการมีคู่ ของคุณพรทิพย์ เป็งคำตา ( ชื่อเล่น ตุ้ม , อายุ 50 ปี , สมรส )

โสดดีหรือมีคู่ : ธภาภัค กฤตจารุภัทร์

ธภาภัค กฤตจารุภัทร์

นางสาว ธภาภัค กฤตจารุภัทร์ ( ชื่อเล่น เอเอ , ชื่อทางธรรม น้ำร่มศีล , อายุ 34 ปี , โสด ) สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าการมีคู่จะทำให้เรามีความสุข ภาพรวมจะสวยงามตามที่เราคิดไว้ แต่ความจริงไม่ใช่ มีทั้งดีและร้าย ทุกข์สุขปนกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
“พอได้มาศึกษาแบบละเอียดขึ้นกับอาจารย์หมอเขียว เราแยกเป็นสุขกับทุกข์ เห็นว่าสิ่งที่ทำให้สุขคือถ้าเราคบคนที่ดีคนที่เขามีธรรมะและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนมันเป็นสิ่งที่ดีและนี่คือความสุขเป็นสิ่งดีที่ส่วนตัวเราได้รับมา เรายังมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอยู่เป็นความสุขอยู่ ส่วนความทุกข์คือการที่เราไปคาดหวังจากคู่ ไปอยากได้สิ่งที่เราอยากได้จากคู่ แล้วพอมันไม่ได้มันทำให้เราทุกข์ใจมากๆ ทำให้เราได้รู้ว่าความรักแบบพุทธะนั้นดีที่สุดแล้ว
เราไม่ต้องหวัง ไม่ต้องคาดหวัง ไม่ต้องอยากได้ มันมีแต่ให้ความปราถนาดีต่อกันมันเป็นสุขบริสุทธิ์ทั้งเขาและเราจริงๆ มันทำให้เราอยากจะพากเพียรทำไปให้ได้ถึงจุดนั้น”
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
พิจารณาความทุกข์ และสุขปลอมที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาไปเรื่อยๆ และก็ตั้งศีลพากเพียรที่จะมีความรักแบบพุทธะ เวลาเราเกิดไปปิ๊งใครตามสัญชาติญาณเก่าๆเราก็จะเอาตรงนี้มาเตือนเราว่ารักเขาแบบพุทธะดีกว่านะ ดีที่สุดนะ พอใช้วิธีนี้แล้วมันดีมากมันทำให้เราให้ได้แบบให้ด้วยความปราถนาดีต่อเขาจริงๆแล้วใจเราเองก็ไม่ต้องทุกข์เพราะไปหวังให้เขาต้องมาทำอะไรให้เรากลับมาด้วย

โสดดีหรือมีคู่ : ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี ชื่อเล่น:หมู ชื่อทางธรรม:มั่นผ่องพุทธ เพศ:หญิงอายุ:33 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ:สวนป่านาบุญ 9 สถานภาพ:โสดแต่เคยมีแฟน
รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้วเป็นระยะเวลา:2 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีคู่ คือ การมีคู่คิด คู่กายเพื่อปฏิบัติธรรมและทำสิ่งดีๆด้วยกัน
หลังพบแพทย์วิถีธรรม ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ยังมีกิเลสอยากมีคู่ เพราะยังหลงชอบบรรยากาศหวานๆ เวลามีคู่ แต่ก็คอยสู้กิเลสไปตามลำดับ และเริ่มรู้สึกว่าการมีคู่ เป็นบ่วงภาระ ห่วงหาอาทรเป็นทุกข์ที่ทำให้กังวล และเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมล่าช้า
ท่านมีการปฏิบัติต่อไปอย่างไร?
ก็ยังจะต้องพยายามสู้กับกิเลสไปเรื่อยๆไม่ให้ยินดีกับการมีคู่ สัมผัสได้ว่าการเป็นโสดนั้นเบาสบาย เป็นอิสระในการทำสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่น ไม่เหนี่ยวนำผู้อื่นให้อยากมีคู่ เพราะเป็นการเพิ่มวิบากถ้วนหน้า