โสดดีหรือมีคู่ : วรางคณา ไตรยสุทธิ์

น.ส. วรางคณา ไตรยสุทธิ์ ชื่นเล่น โอ๋ ชื่อทางธรรม พุทธพรฟ้า อายุ 32 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ ๑ สถานภาพ โสดสนิท เคยลองคบเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชาย 3 ได้คนละประมาณ 1-2 เดือน สุดท้ายก็ขอเป็นเพื่อนกับเขาดีกว่า

รู้จักกับแพทย์วิถีธรรมและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมา 10 ปี ก่อนมาพบแพทย์วิถีธรรมมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องคนโสดและคนมีคู่ว่า ตอนเด็กคิดว่า “ขออยู่เป็นโสด ไม่มีคู่ไปทุกชาติ” แต่พอวัยรุ่นเห็นเพื่อนมีแฟนก็คิดว่า “น่าลองดู” แต่พอลองคบกับคนที่มาจีบ เราถือว่าเป็นเพื่อนสนิท แต่เขาจะพยายามเข้ามาควบคุมให้เราทำตามใจเขา แล้วก็ไปจีบผู้หญิงคนอื่น (คบซ้อน) จึงขอกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่า จึงทำให้เราอยากหาคำตอบของความรักที่แท้จริง พอดีได้อ่านหนังสือรักดั่งพรหม คือการเป็นคู่ เลือกคู่ที่ดีจนถึงที่สุด ควรรักดั่งพรหมจึงจะเป็นรักที่แท้จริง ไม่ผูกมัด ผูกพันในจิตวิญญาณ

พอมาศึกษากับแพทย์วิถีธรรม จึงทำให้ชัดเจนมากขึ้น ในการที่จะใช้ชีวิตเป็นคนโสดที่มีความผาสุกได้อย่างสบายใจ ตรงตามที่ได้เคยอ่านหนังสือของพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เรื่องความรัก 10 มิติ ที่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่จำเป็นต้องรักกันแล้วอยู่เป็นคู่ เป็นแฟน หรือแต่งงานกัน ซึ่งเราสามารถให้ความรักได้กับทุกคนได้อย่างสบายใจ อย่างไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์

ในด้านการปฏิบัติ จะขอตั้งจิตว่า “ขอไม่มีคู่ทุกชาติไป” เหมือนเดิม และอ่านอาการในใจตลอดเวลาที่ต้องบำเพ็ญทำงานร่วมกับผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงด้วยกันเองก็ตาม เพื่อระวังการหลงชอบ จนกลายเป็นความยึดติด เป็นคู่กันในจิตวิญญาณ ถ้ามีคนมาชอบที่ดูเหมือนจะไปทางคนคู่(เชิงชู้สาว) ก็จะบอกเขาตั้งแต่แรกว่าเราไม่ต้องการมีแฟนนะ เราไม่ต้องการแต่งงานนะ เป็นเพื่อนกันดีกว่า ไม่ต้องมีวิบากร้ายต่อกัน ทำให้ยังสามารถอยู่เป็นโสดได้อย่างสบายใจ ไม่เดือดร้อนที่จะต้องมีคู่ ไม่อิจฉา ไม่เดือดร้อน ไม่ถือสาคนที่มีคู่ แต่ก็เห็นใจ เข้าใจ และปรารถนาให้เขาได้เข้าใจทุกข์ของการมีคู่แล้วออกจากทุกข์นั้นให้ได้เร็ว ๆ ก็ดี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลือกเอาเอง แต่เรามั่นใจในการเป็นโสดแล้วว่าผาสุกกว่าการมีคู่แน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *