โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 31-40


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 31-40 ดังนี้

  1. จรรญา ชุมจีด
  2. สุรางค์ สมวิวัฒนกุล
  3. อารีพร มีจันทร์
  4. กิรณา สุขสุดดุลธน
  5. จงกช สุทธิโอสถ
  6. ภคมน ถิระธรรมภณ
  7. พิไลลักษณ์ พิพิธกุล
  8. นมลชนก แก้วเกษ
  9. ชมเพลิน พรมจินดา
  10. ชุมพล ยอดสะเทิน

31.จรรญา ชุมจีด

นางสาวจรรญา ชุมจีดชื่อเล่น เจี๊ยบ เพศ หญิง อายุ 40 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าโสดดีกว่า เพราะไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว คิดว่ามีคู่ไม่ดีเพราะมีแต่ปัญหาและความวุ่นวาย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยังเห็นว่าเป็นโสดดีกว่า จะทำอะไรไปไหนก็คล่องตัวสามารถบำเพ็ญได้สะดวกและไม่สร้างวิบากเพิ่ม
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดทำให้บำเพ็ญได้สะดวกและไม่สร้างวิบากเพิ่ม มีคู่มาบำเพ็ญไม่สะดวก และเพิ่มวิบากให้ตัวเองและคนอื่น

32.สุรางค์ สมวิวัฒนกุล

นางสาวสุรางค์ สมวิวัฒนกุลชื่อเล่น ป้ารางค์ เพศ หญิง อายุ 67 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 11 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีสบายไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใครมีคู่ไม่ดีเพราะต้องเพิ่มภาระให้กับตัวเอง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยืนยันความคิดเดิมเป็นโสดดีที่สุดแล้วไม่ต้องสร้างวิบากให้ตนเองและผู้อื่น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การปฏิบัติเพื่อดำรงค์ความคิดเห็นเรื่อง การเป็นโสดดีที่สุด 1. ต้องคบหมู่มิตรดี 2. ถ้าร่วมกิจกรรมกับหมู่กลุ่มที่มีความคิดเหมือนๆกัน 3. ต้องปฏิบัติศีลอย่างให้มั่นคง

33.อารีพร มีจันทร์

นางอารีพร มีจันทร์ ชื่อเล่น อารี เพศ หญิง อายุ 46 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 2 ปีครึ่ง

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าตนเองต้องมีคู่เพื่อดูแลกันยามแก่
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เราสามารถพึ่งตนได้โดยไม่ต้องมีคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พยายามไม่เสพ อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ เพราะเราจะตามใจตัวเราเองก็ยาก แล้วต้องไปตามใจคู่เราอีกยิ่งยากขึ้นไปอีก

34.กิรณา สุขสุดดุลธน

นางสาวกิรณา สุขสุดดุลธนชื่อเล่น น้อง เพศ หญิง อายุ 49 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 1 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีไม่โสดก็ดีค่ะ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
โสดดีแน่แท้ได้ดูแลตัวเองและผู้อื่น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดมีอิสระช่วยเหลือผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ไม่โสดจะติดภาระหลายอย่างของการมีหรือดูแลครอบครัว

35.จงกช สุทธิโอสถ

นางจงกช สุทธิโอสถ ชื่อเล่น ย่านาง เพศ หญิง อายุ 71 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 9 เคยมีคู่ แต่คู่เสียชีวิตแล้ว รู้จักแพทย์วิถีธรรม 8 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรม 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ดี มีเพื่อนคู่คิด ทำอะไรก็มีคนช่วย บางครั้งคิดเหมือนกันก็ถูกใจ เอาใจกันและกัน บางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็เถียงกันต่างคนต่างเฉย ดูท่าทีซึ่งกันและกัน บางครั้งเราขี้เกียจไว้ท่าทีนานก็คุยกับเขาก่อน แล้วก็ดีมีความเข้าใจกันอีก เป็นอย่างนี้ไปๆมาๆ จะมีดีกรีของความเบาหรือแรงอยู่ที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าสำคัญสำหรับตัวเองประมาณไหน
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ก็ได้เห็นความจริงว่าที่เราต้องมีคู่เพราะเรามีวิบากต้องชดใช้ให้คู่จนกว่าต่างฝ่ายต่างชดใช้กันจนเหลือน้อยที่สุดเท่าที่แต่ละฝ่ายเข้าใจความจริงแท้ในเรื่องคู่ การเข้าใจก็จะสลัดออกไม่อยากเกี่ยวข้องกับความลวงที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อกลับมาเป็นคนโสดสนิท ก็ดีที่สุดแล้ว ไม่ขอกลับไปมีคู่อีก

36.ภคมน ถิระธรรมภณ

ภคมน ถิระธรรมภณ ชื่อเล่น ษา เพศ หญิง อายุ 55 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ9 โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ความคิดคืออยากมีคู่ เพราะชีวิตได้สมบูรณ์ มีทั้งพ่อบ้านมีลูกครอบครัวอบอุ่น มีคนดูแล และมีความรักความผูกพันธ์ที่ดี
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พอได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมแล้วความคิดการมีคู่เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงรู้เลยว่าคนมีคู่มันทุกข์มาก กรรมมาก ไม่อิสระเลยในชีวิต คนโสดโชดดีมาก และกรรมน้อยกว่า ทุกข์น้อยกว่าคนมีคู่มากเหลือเกินโชดดีมากที่เราโสด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
การที่เรามีชีวิตโสดโชดดีกว่าคนที่มีคู่มากมาย จะไปไหนก็ไม่มีภาระ ชีวิตโสดอิสระ โสดดีที่สุด

37.พิไลลักษณ์ พิพิธกุล

พิไลลักษณ์ พิพัธกุล ชื่อเล่น หลิน ชื่อทางธรรม พลอยเรือนธรรม เพศ หญิง อายุ 59 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 10 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดคือการที่สามารถมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้ชาย อิสระไปไหนมาไหนสะดวก ตัดสินใจทำงานใดๆ ได้ด้วยตนเอง มีเวลาที่จะออกกำลังกาย สร้างกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบ
หากมีคู่ จะขาดอิสระด้านเวลา ด้านความคิด ด้านร่างกายจะทรุดโทรมง่ายกว่าคนเป็นโสด งานบ้านมากขึ้น และอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นแม่ของลูกอีกด้วย เวลาสร้างงานอื่นจะลดลง
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การมีคู่เปรียบเสมือนคู่กรรม ต้องดูแลชีวิตคู่ และอาจต้องดูแลครอบครัวของสามีอีกด้วย เป็นการสร้างวิบากของการมีกรรมสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ ทำให้พ้นจากวัฎฎะได้ยาก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พุทธพจน์ที่ว่า บัณฑิตย่อมประพฤติเป็นโสด บ่อย ๆ สม่ำเสมอ

38.นมลชนก แก้วเกษ

นางสาวนมลชนก แก้วเกษ ชื่อเล่น น้อง เพศ หญิง อายุ 46 ปี โสด รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 3 ปีกว่า ๆ

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดตามที่คนโลกๆสอน บอกเราที่เราได้ยินได้ฟังมาว่า ต้องมีเพื่อน มีครอบครัว มีลูก ถ้าไม่แต่งงานจะไม่มีคนดูแลเรา การมีคู่จะทำให้เราพึ่งเขาได้ เขาจะได้ดูแลเรา ช่วยเหลือเรา และต้องมีลูก เพราะถ้าเราไม่มีลูกเราจะลำบาก เมื่อยามแก่เฒ่าจะไม่มีคนดูแล เวลาที่เราเจ็บป่วยต้องมีคู่ชีวิตถึงจะสมบูรณ์ จะได้ไม่ลำบาก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
พอได้ฟังสัจจะ ความจริงทำให้ความคิดเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยได้ฟังมาคือเป็นภาระ เป็นวิบาก ไม่มีอิสระในการทำความดี จะมีวิบากร้าย เป็นพลังเหนี่ยวนำที่ไม่ดี ผิดศีลจะต้องรับวิบาก 11 ประการ เพ่งโทษพระอริยะทำให้เราเข้าใจความจริงที่ว่า การประพฤติตนเป็นโสดดีกว่ามีคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
พอเราได้มาฝึกวิชาพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ตามพระอาจารย์และหมู่มิตรดี ทำให้เรามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เป็นลำดับๆเท่าที่ตนเองทำได้ตามกำลังที่ทำได้เพราะความจริงแท้คือ ตนเป็นที่พึ่งของตน ชีวิตถ้าเราสามารถพึ่งตนเองได้จริงเราไม่ต้องกลัวอะไร จะมีหรือไม่มีใครก็สุขสบายใจ ไร้กังวลได้ตลอดเวลา

39.ชมเพลิน พรมจินดา

นางชมเพลิน พรมจินดา ชื่อเล่น กุ้ง เพศ หญิง อายุ 55 ปี หม้าย รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ควรจะมีเพื่อเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกัน ดูแลกันเมื่อเวลาเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือกันเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายๆ
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เปลี่ยนไป เพราะต่างคนมีกรรมเป็นของตนๆ ฉะนั้นตนจึงต้องพึ่งตนโดยการทำความดีเพื่อให้วิบากดีช่วยบรรเทาเรื่องร้าย เพราะไม่มีใครจะช่วยได้เลยถ้าหากวิบากร้ายมากๆ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดหรืออยู่แบบพึ่งตนดีที่สุด ถ้ามีคู่อยู่ก็อยู่กันแบบเพื่อนทางธรรมเป็นดีที่สุด

40.ชุมพล ยอดสะเทิน

นายชุมพล ยอดสะเทินชื่อเล่น พล ชื่อทางธรรม หนักแน่นธรรม เพศ ชาย อายุ 45 ปี มีคู่และลูก รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีความเห็นว่าต้องมีคนดูแลเรายามแก่เฒ่าลูกก็ต้องมีหลายคนหน่อย เพื่อโตแล้วต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณเราที่เลี้ยงเขามา
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ความมีเป็นทุกข์อย่างยิ่งโดยเฉพาะมีลูกมีผัว มีเมีย เพราะเราไปสร้างอุปทานยึดเข้ามาในใจเราลูกชั่วเราก็ทุกข์อีกเพราะไม่อยากให้เขาตายจากเรา
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ตั้งศีล 8 มาเพื่อ ลด ละ เลิก การสมสู่คนคู่เพื่อล้างอุปทานล้างความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาเป็นสมบัติเรา อยู่กันแบบพี่น้องเวลาตายจากกันจะได้ไม่ผูกพันธ์ทำให้ใจยังทุกข์อยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *