โสดดีหรือมีคู่ ภาคปฏิบัติ 1-10


งานเก็บข้อมูลวิจัย “โสดดีหรือมีคู่” ภาคปฏิบัติ โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม 1 หน้ากระดาษ A4 ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย และแจกจ่ายแบบสอบถามให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้ร่วมบำเพ็ญให้ข้อมูลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 25 รุ่น “ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” สวนป่านาบุญ9 (11-19 มิ.ย.62) และบางส่วนจากค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 26 ศาลีอโศก (19-27 ก.ค. 62) ตั้งแต่ตัวอย่างที่ 1-10 ดังนี้

  1. ละเมียด เทพจินดา
  2. สริรัตน์ ธนาพรไพศาล
  3. ผุสดี เจริญไวยเจตน์
  4. สรณ ลีลาสันติธรรม
  5. วันชัย เบญจพรชัย
  6. สร้างพร กล้าจน
  7. ปัทมา ลีฬหาวงศ์
  8. ทิวากร ชุมจีด
  9. แก้วใจเพชร กล้าจน
  10. รวม เกตุกลม

1.ละเมียด เทพจินดา

นส. ละเมียด เทพจินดาชื่อเล่น เอียด ชื่อทางธรรม ละอองธรรม เพศ หญิง อายุ 66 ปี สถานะ โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เท่าที่เห็นคนรอบข้าง จะมีแต่ความทุกข์ ปัญหาและมีแต่ภาระที่หนักทั้งสามีหรือภรรยา และลูก มันจะมีปัญหาและความทุกข์ มากกว่าอยู่ตัวคนเดียว (เป็นโสด) ซึ่งเมื่อเทียบเพื่อนๆหรือญาติพี่น้อง เรารู้สึกสบายโล่ง โปร่ง ทุกข์น้อยกว่า จะทำอะไรก็สะดวกกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งชัดเจนขึ้นในเรื่องของการใช้วิบากกรรม แสดงว่าเขาไม่มีวิบากในเรื่องคู่รู้สึกมันเหมือนขึ้นสวรรค์ เพราะได้รู้ความจริงว่า การมีคู่เป็นบาป และเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนทำบาปตาม เป็นเรื่องน่ากลัวมากไม่ควรทำ
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
แนะนำหลานๆ หลายคนเห็นด้วย ขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดของเขาเองอยู่แล้ว ที่อยู่ด้วยกัน 3 คน เป็นผู้หญิง 1 คน อายุ 48 ปี ผู้ชาย 2 คน อายุ 46 ปี และอายุ 34 ปี เป็นโสดทั้ง 3 คน และเป็นคนรักอิสระ พร้อมกับเห็นความทุกข์ของพ่อแม่ และเห็นความอิสระของป้าที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกับพวธ.น่าจะเป็นตัวอย่างให้เห็นได้

2.สริรัตน์ ธนพรไพศาล

นส. สริรัตน์ ธนพรไพศาล ชื่อเล่น รัตน์ ชื่อทางธรรม เพศ หญิง อายุ 64 ปี สังกัดที่บำเพ็ญสวนป่านาบุญ 9 โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
คิดว่าเป็นโสดดีกว่ามีคู่ ไม่ต้องไปข้องแวะกับครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ต้องขออนุญาต ดูแลเฉพาะครอบครัวของเราเท่านั้น เราก็เป็นอิสระอยากบำเพ็ญบุญอย่างไรก็ได้ ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตเพราะทำได้ง่ายไม่ลำบาก
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การไม่มีคู่เป็นบุญกุศลสูงสุดของเราแล้ว ยิ่งมั่นใจว่าเราเป็นโสดดีที่สุด
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ยินดีในการอยู่เป็นโสดจะประพฤติตนให้อยู่เป็นโสด ยั่งยืน มั่นคงไม่กลับใจแน่นอน

3.ผุสดี เจริญไวยเจตน์

ผุสดี เจริญไวยเจตน์ ชื่อเล่น เฉง ชื่อทางธรรม มั่นมิ่งบุญ เพศ หญิง อายุ 44 ปี สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 1 โสดแต่เคยมีแฟน รู้จักแพทย์วิถีธรรมมา 9 ปี ปฎิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมา 7 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การอยู่เป็นโสด ทำให้เป็นอิสระจัดสรรเวลาที่ว่างเว้นจากภาระการงาน ไปทำในสิ่งที่ตนเองชอบสนใจได้ทั้งหมด
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
การเป็นโสด มีอิสระกว่ามีคู่ และมีความหวั่นไหวต่อการมีคู่น้อยลงไปอีก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
กรณีถ้ามีเหตุการณ์ให้คิดว่าการมีคู่ดี หรือมีผู้อื่นแสดงออกถึงการสานสัมพันธ์เรื่องคู่ ตนเองจะคิดถึงอิสระที่หายไปจากการที่ต้องปรับจูนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ก็จะคงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อน ความมั่นคงของตนเอง ทำให้สุดท้าย ความสัมพันธ์จะจบที่ความเป็นเพื่อน อย่างไรก็ตาม การวางตัวของเราก็จะไม่เอื้อมาก เพราะมีโอกาสทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิด สร้างความเบียดเบียนทางใจกับผู้อื่นได้

4.สรณ ลีลาสันติธรรม

สรณ ลีลาสันติธรรม ชื่อเล่น ยิ้ม เพศ ชาย รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 8 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
ก็เป็นโสดอยู่แล้วก็เป็นต่อไป
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดต่อไป
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เป็นโสดต่อไป

5.วันชัย เบญจพรชัย

วันชัย เบญจพรชัย ชื่อเล่น กิ๊ง ชื่อทางธรรม ชนดินชาติ เพศ ชาย สังกัดที่บำเพ็ญ สวนป่านาบุญ 3 สถานภาพ คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) อยู่ด้วยกันปกติ รู้จักแพทย์วิถีธรรม 6 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่เพื่อได้สร้างครอบครัวให้เติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ได้เห็นว่าชีวิตของใครก็เป็นของใคร
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิม

6.สร้างพร กล้าจน

นาย สร้างพร กล้าจน ชื่อเล่น สร้าง ชื่อทางธรรม สร้าง เพศ ชาย อายุ 60 ปี โสด (หย่าร้าง) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 9 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เป็นตะบะ บารมี ในทางโลก ชื่นชมยินดี ตามแนวทางมุสลืมทางภาคใต้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นภาระตนเอง เบียดเบียนตนและคู่ เป็นแบบอย่างที่เสื่อม ไปสู่จุดเป็นโรคอายุสั้น
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
รักษาศีล อย่างเข้มข้น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ลดวิบากเก่าสร้างวิบากใหม่ที่จะเหนี่ยงนำไปสู่ทางเจริญ ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ วิบากคนคู่มารอบนี้ขอพลัดไปชาติหน้า ชาตินี้ พอแล้ว

7.ปัทมา ลีฬหาวงศ์

ปัทมา ลีฬหาวงศ์ ชื่อเล่น หมู ชื่อทางธรรม ในคำพร เพศ หญิง อายุ 56 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
โสดดีเพราะตัวเองป่วยเป็นลูคีเมีย(มะเร็งในเม็ดเลือด) มีอาการเหนื่อยไม่มีแรง เมื่อหายแล้วก็ไม่อยากเป็นอีกยิ่งถ้ามีลูกก็อาจทำให้เป็นอีกหรือทำให้เด็กเป็นอีกจะเป็นการก่อกรรมเพิ่มเลยคิดว่าไม่มีคู่ดีที่สุด
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เปลี่ยนไปอีกแบบคือมองเรื่องที่เราไม่ผิดศีล ทำให้เราปฏิบัติธรรมได้ง่ายกว่ามีคู่ คือบรรลุธรรมได้ในเรื่องของศีลที่บริสุทธิ ไม่ได้มองเรื่องการเจ็บป่วยเหมือนแต่ก่อนแต่เปลี่ยนไปเป็นมองเรื่องการปฎิบัติธรรมเป็นหลัก
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
มองเรื่องการปฎิบัติธรรมเป็นหลักซึ่งดำรงชีวิตตามปกติไม่ได้คิดเรื่องมีคู่มาตั้งแต่หายป่วยแล้ว โสดดีที่สุด

8.ทิวากร ชุมจีด

นายทิวากร ชุมจีด ชื่อเล่น บ่าว ชื่อทางธรรม สุขแสงพุทธ เพศ ชาย อายุ 33 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 5 ปีกว่า

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
การมีครอบครัว มีลูก เป็นภาระไม่มีอิสระในชีวิต รู้สึกลำบากมีความทุกข์หลายเรื่อง สัมผัสในครอบครัวตัวเอง ครอบครัวคนรอบข้าง ญาติๆ สังคมรอบตัว แต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเห็นเพื่อนมีแฟนมีคู่เหมือนจะมีความสุข แต่ก็ไม่มีเพราะมีข้อมูลความทุกข์จากการมีคู่มีครอบครัวมากกว่า
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
ยิ่งทำให้รู้ เห็นประโยชน์ของการอยู่เป็นโสด ในเหลี่ยมมุมต่างๆรู้เห็นโทษของการมีคู่ ถึงจิตวิญญาณความผูกพันธ์ ติดยึดหวงแหนชีวิตหลงอยู่ในความทุกข์ ชอบชังยึดมั่นถือมั่น ไม่อิสระ การอยู่เป็นโสดเป็นชีวิตที่มีอิสระในการพึ่งตน(ลดกิเลส) และช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่าที่ทำได้
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
ฝึกฝนพากเพียรเรียนรู้ ปฎิบัติศีลตามลำดับ หมั่นฟังธรรมจากผู้ที่พ้นทุกข์ได้จริง(สัตบุรุษ) หมั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สุข ทุกข์ ของชีวิตในหมู่เพื่อน มิตรดี สหายดี และเรียนรู้ความเป็นจริงจากสังคม สู่ความรู้เห็นเข้าใจในชีวิตของการอยู่เป็นคนโสดและตั้งจิตเพื่อพากเพียรต่อไปตราบปรินิพาน

9.แก้วใจเพชร กล้าจน

นางสาวแก้วใจเพชร กล้าจน ชื่อเล่น อ๊ะ ชื่อทางธรรม แก้วใจเพชร เพศ หญิง อายุ 37 ปี โสดสนิท รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 13 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
เห็นด้วยเพราะตัวข้าพเจ้ามีประสพการณ์เลี้ยงน้องมา 2 คนรู้สึกแหมือนเป็นแม่คนที่ต้องเอาภาระดูแลชีวิตเขา ผูกพันธ์กัน ทิ้งเขาไม่ได้จนกว่าจะเติบโตและพี่งตนได้
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
มีความสุขกับการเป็นโสดและเรียนรู้ความรักที่แท้จริงในมิติที่ 10 คือ รักที่แท้จริง เราพ้นทุกข์และช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ตาม ไม่ปรารถนาให้ชีวิตใดทุกข์
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
โสดดีกว่า เข้าใจเรื่องกรรมที่ผูกพันธ์กันไม่จบสิ้น

10.รวม เกตุกลม

นายรวม เกตุกลม ชื่อเล่น ดี ชื่อทางธรรม ดีทุกแดน เพศ ชาย อายุ 59 ปี คู่ (แต่งงาน/มีแฟน) ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ (คือ ใช้ชีวิตตามหลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มิทิตา อุเบกขา) รู้จักและปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมมาแล้ว 12 ปี

ก่อนพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอยู่เป็นโสดหรือมีคู่อย่างไร?
มีคู่ครองดี เพราะมีความเชื่อแบบบรรพบุรษว่า สังคมจะสมบูรณ์แบบจะต้องเริ่มต้นที่สังคมครอบครัว มีพ่อแม่และลูก เป็นการรักษาเผ่าพันธ์ของตนไว้และเป็นการสร้างครอบครัวสืบทอดเผ่าพันธ์ สืบทอดวงศ์ตระกูลให้อยู่ในสังคมโลกต่อไป ดีกันบ้าง ทะเลาะกันบ้าง สุขๆทุกข์ๆ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
หลังพบแพทย์วิถีธรรมมีความคิดเห็นอย่างไร?
เป็นโสดดีกว่ามีคู่ เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่จะเป็นบัณฑิตจะต้องประพฤติตนเป็นคนโสด ส่วนผู้ฝักใฝ่เมถุนย่อมเศร้าหมอง เพราะคนโสดย่อมมีอิสระเสรีภาพมากกว่าคนมีคู่ จ่ายพลังงาน ทางปัญญา กำลังกาย กำลังใจ ทรัพย์สินเงินทองย่อมน้อยกว่าชีวิตคู่
มีแนวทางการปฎิบัติต่อไปอย่างไร?
เมื่อมีคู่ครองแล้ว ก็ต้องยอมรับวิบาก ทำวิบากให้ดี ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ ประโยชน์ตนคือลดกิเลสให้มากๆ ประโยชน์ท่านช่วยเหลือผู้อื่นให้มากๆ ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ปฎิบัติธรรมร่วมกันไป ช่วยเหลือกันไปจากสามีภรรยา พัฒนาขี้นไปสู่ญาติธรรมเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นคู่สะสมบารมีร่วมกันไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *