คบและเคารพมิตรดี : เตือนใจ จันทะ

แต่ก่อนก็ไม่เคยเชื่อหรอกว่าจะมาเจอหมู่มิตรดี เราก็ว่าเรานี่แหละถูกที่สุด แต่พอมาเจอหมู่มิตรดีมันคือการสลายอัตตาตัวที่เราเชื่อว่าเราพูดถูกเราทำถูก

พอมาเจอหมูมิตรดี ทำให้ได้ลดอัตตาตัวตนของตัวเองได้มากขึ้น คือการยอมรับมติหมู่ ด้วยการเสนอดีสลายอัตตา

ก็เห็นตัวนี้แหละที่ทำให้เราเข้ามาถึงจิตวิญญาณของหมู่คนดีได้ ก็คือการเคารพมิตรดีค่ะ

เชื่อเลยค่ะว่า สิ่งที่เราบำเพ็ญและปฏิบัติเพิ่มอริยศีล เพิ่มฐานจิตของเราคือการมารวมพลัง ถ้าเราไม่มีหมู่มิตรดี เราก็ไม่มีอธิศีลขึ้นได้ค่ะ นี่แหละคือตัวสำคัญ ก็คือหมู่มิตรดีค่ะ

เตือนใจ จันทะ (สติธรรม)
จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑
บันทึกการบำเพ็ญ:
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : ณัฐนิชา คำปาละ

การคบมิตรดีเราก็จะได้ประโยชน์นะคะ แล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆจากมิตร ซึ่งสิ่งที่เราได้จากเขา มันก็ทำให้ตัวเราเนี่ยได้เป็นคนดีไปด้วย

ประโยชน์ที่ได้ก็อย่างที่บอกนะคะ เราก็จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อนก็เป็นคนดีอยู่แล้ว มันก็จะเป็นแรงเสริมแรงหนุนกันทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการทำงานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี่ค่ะ เรามาทำสิ่งดีๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้ว

คนเดียวมันก็มีแค่ 1 พลัง พอมีมิตรดีมารวมเป็นหมู่ เป็นมวล มันก็ทำให้พลังดีๆนี่เป็นทวีคูณ ก็จะทำให้มีการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้เป็นพลังที่มากขึ้นค่ะ

ณัฐนิชา คำปาละ (ศีลผ่องใส)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : แสงอรุณ สังคมศิลป์

ทำไมถึงต้องเคารพมิตรดีเพราะว่าการเคารพความดีของมิตรดีนี่ ทำให้เราได้ปัญญาและพลังบารมีร่วม แล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปและไม่สามารถมีได้

การเคารพหมู่มิตรดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เป็นการล้างความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา

แล้วก็ให้โอกาสเพื่อนให้อภัยเพื่อน แล้วก็มองว่าเนี่ยเราก็เคยเป็นเช่นนั้นมา

และการเคารพหมู่มิติเป็นการสร้างพลังพุทธะที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ

แสงอรุณ สังคมศิลป์
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : สมฤดี วงษ์วิริยะกุล

ทำไมเราถึงต้องคบมิตรดี เพราะว่ามิตรดีก็คือแรงเหนี่ยวนำ ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ แล้วก็มีพลังปัญญามากขึ้นค่ะ

หมู่มิตรดีสังคมสิ่งแวดล้อมดี พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ และตัวเองนี่ได้มาคบคุ้นที่แพทย์วิถีธรรม และได้พบกับมิตรดีสหายดี

ซึ่งในการที่เราอปริหานิยธรรมในการประชุมร่วมกัน เราจะได้ทั้งพลังปัญญาพลังใจแล้วก็พลังบารมีร่วม ที่จะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพาพ้นทุกข์

เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเคารพและศรัทธามิตรดี ก็เพราะว่าหมู่มิตรดีก็คือพลังรวมของปัญญา

แล้วที่เราศรัทธาเนี่ย ก็เกิดจากการที่ว่า เราเห็นพฤติกรรม เพราะว่าในหมู่มิตรดีถือศีล ซึ่งศีลนี่ก็คือการมีสุจริต 3 สุจริต 3 นี่ ก็คือมีสุจริต 3 ทางกายวาจาใจ

ซึ่งสิ่งที่เขาถือศีลนี่มันก็เป็นอะไรที่ เป็นข้อที่เราต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วว่า การที่เขามีสุจริต 3 นี่มันเป็นแรงบารมีร่วม แล้วมันก็เป็นแรงศรัทธา

ก็เลยรู้สึกว่าในสังคมข้างนอกจะไม่มีหมู่มิตรดีที่มีศีลแบบนี้ แล้วก็ศีลเนี่ยนำสุขมาให้ และพวกเรานี่ก็ถือศีล 5 เป็นเบื้องต้น แล้วก็ตามฐาน ตามฐานกำลังของเราที่เราจะสามารถที่จะปฏิบัติได้

มันทำให้เรารู้สึกว่ามันอยู่แล้วผาสุก ซึ่งสังคมข้างนอกไม่มี ก็เลยคิดว่าการที่เราร่วมกันประสานกำลังกับหมู่มิตรสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่คือคำตอบค่ะ

สมฤดี วงษ์วิริยะกุล (ภูพันธรรม)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : นัฎฐา พิมาพันศรี

ทำไมถึงต้องคบแล้วเคารพหมู่มิตรดี เพราะมิตรดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์

ตัวอย่างอย่างที่นัจเข้ามาอยู่นี่ ตอนแรกๆก็ล้างกิเลสไม่เป็น มองกิเลสไม่เห็น แต่ได้มิตรดีนี่แหละค่ะ ที่ช่วยชี้ขุมทรัพย์ และสอนให้ล้างกิเลส

แล้วก็การที่มาอยู่ในหมู่มิตรดีนี่ มันมีพลังความดี ที่ถ้าไม่ได้มาสัมผัสเองก็จะไม่รู้ แต่นี่นัจเข้ามาสัมผัสเองและนัจได้รู้ถึงพลังหมู่มิตรดีจริงๆนะคะ

ทำให้เราได้สภาวะธรรม ทำให้เรามีหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวละอายต่อบาป) แล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้

โดยที่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราปฏิบัติเองที่บ้านนี่มันไม่ไปไม่มาค่ะ

แต่ถ้ามาอยู่ในค่ายได้มาอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ มีพลังเนกขัมมะของท่านอาจารย์และของหมู่มิตรดีนะคะ มันช่วยให้เราบรรลุธรรมได้เร็ว เหมือนเรามีดวงตาเห็นธรรมน่ะค่ะ

แล้วก็เราสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เร็วกว่า การที่เราจะปฏิบัติด้วยตัวเองค่ะ

นัฎฐา พิมาพันศรี (ศีลแสงธรรม)
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ กันยายน 2560

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : อาทิตยา คงทอง

ได้ประโยชน์อะไรทำไมจึงต้องคบและเคารพหมู่มิตรดี #ตัวเองนี่จะเป็นคนที่เพ่งโทษเก่งมาก เพ่งโน่นเพ่งนี่อยู่เรื่อย จนฟ้านี่เขาจะเตือนเราโดยการที่ เดี๋ยวก็จะกัดปากตัวเองบ้าง เดี๋ยวจะสะดุดขาตัวเองบ้าง เดี๋ยวก็จะมีแผลอยู่เรื่อยๆน่ะค่ะ

จนมั่นใจแล้วว่าการเคารพมิตรดีนี่สำคัญมาก จนตั้งศีล จะไม่เพ่งโทษ จะไม่ถือสา ข้อนี้ไว้เป็นตัวกัน ไว้ให้ตัวเองปลอดภัย

เพราะจากการที่ปฏิบัติตามท่านอาจารย์มาตลอด นี่ก็รู้ว่า หมู่มิตรที่มาอยู่ตรงนี้นี่เขาเป็นผู้ที่มีบุญมาทั้งนั้นเป็นผู้ที่เขาทำความดีมามากพอแล้ว

เพราะฉะนั้นแม้แต่คิดนิดเดียวเนี่ยแหละ แม้จิตรคิดแป๊บเดียวนี่แหละ วิบากก็ซัดเราทันทีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกลัวมากๆคือกันเพ่งฌทษถือสา หรือการปรามาสกับหมู่มิตรดี นับประสาอะไรกับครูบาอาจารย์ มิบังอาจเลยค่ะ

เพราะที่เรามายืนตรงนี้ได้ ที่เรามาเป็นคนดีระดับนี้ได้นะคะ ก็เพราะครูบาอาจารย์ สอนมา พาเราทำอย่างนี้

จากอดีตที่สำมะเลเทเมา โอ้โหสารพัดจะผิดศีล 9 ปีที่มาเรียนรู้ตรงนี้นี่ ได้อยู่กับสังคมดีหมู่มิตรดีนี่ ทำให้เราได้เปลี่ยนชีวิตใหม่

จากชีวิตที่เคยคิดที่จะหาแต่เงินเสพแต่อบายมุขที่เราไม่รู้เลยว่าอย่างไร แต่พออาจารย์มาพาเราทำเรื่องศีล เรื่องการลดละเรื่องอาหาร ไม่น่าเชื่อเลยว่า มันจะพาเราหลุดจากเรื่องพวกนี้ได้ เช่นจากโทรศัพท์ที่เราเคยเป็นอะไรอย่างนี้

แต่พอเรามาอยู่กับหมู่ กิเลสของเรามันก็ยังมี ตัวที่เดี๋ยวก็เพ่งโทษ เดี๋ยว มันไม่ได้ดั่งใจ อะไรอย่างนี้นะคะ แต่ด้วยที่ตัวเองฝึกมานานพอสมควรเลยรู้โทษของการเพ่งโทษถือสาหมู่คนดี ว่าวิบากมันแรงมาก มันน่ากลัวมากเลยค่ะ

แค่ตัวเองนะคิดไม่ดีหน่อยเดียวเนี่ย กระเด็นแล้วค่ะ เดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องอยากจะกลับบ้านแล้วค่ะ แค่คิดนะ ยังไม่ออกจากปากเลย นับประสาอะไรจะออกมาเป็นคำพูด

เพราะฉะนั้นตัวเองจะกลัวข้อนี้มากก็เลยตั้งศีลข้อเรื่องไม่เพ่งโทษ นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยในหมู่มิตรดีนี้ เพราะมันไม่ง่ายค่ะที่เราจะได้มาเจอกัน จะได้มาอยู่ร่วมกันจะได้มาทำความดีร่วมกัน

ทุกคนมาเพื่อเสียสละ ทุกคนมาเพื่อหมดตัวหมดตน มาเป็นคน 0 บาท มาเป็นคนจน มีใครจะเป็นอย่างพวกเราได้บ้าง กว่าจะมาทำใจตรงนี้ได้มันนานนะ

เพราะฉะนั้นน่ะ เราจะไปดูถูกเหรอจะไปปรามาสเขาหรอ โหวิบากนี้ซัดมาเต็มๆเลย ตัวเองนี่โดนบ่อยเพราะตัวเองเร็ว แล้วก็ได้รับ คือถึงแม้เล็กๆน้อยๆมันก็ไม่ได้เลยนะ มันทันทีทันใด

ก็เลยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากในการเพ่งโทษถือสาหมู่กลุ่มในหมู่มิตรนี้ แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมาก แล้วก็ถ้าเราศรัทธาต่อหมู่มิตรดีสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเราทันทีอย่างเช่น เราทำศีลไม่ได้ถ้าเราเพ่งโทษหรือถือสา งหรือจิตที่ไม่ดี

แต่พอเรามาคบหมู่มิตรดีแล้วพูดคุยกันเรื่องดีดี แล้วให้อภัยให้โอกาส อะไรอย่างนี้ แล้วศีลของเราก็ดีขึ้น ทุกคนก็ร่วมมือกันจับมือกันถือศีล อย่างนี้

ซึ่งถ้าเราทำคนเดียวอยู่ที่บ้าน พังค่ะ ไม่รอดไม่รอด ยังไงก็ไม่รอดค่ะ

ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเวลา เนี่ยถึงหลุดไป พอกลับเข้ามา มันก็ มีแรง เหมือนมีแรงอะไรมาขับเคลื่อนมาช่วย ดันให้เราขึ้น

มันก็เลยทำให้เรามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาอยู่ในหมู่มิตรดี แล้วก็ไม่อยากจะกลับไปหรืออยากออกไป

แล้วที่กลัวที่สุดก็คือ อย่าได้ไปคิดเพ่งโทษหรือมองอะไรใครเขาไปนะ เดี๋ยววิบากมันจะซัดเราออกไปไกลจากหมู่มิตรดี นี่สำคัญมากค่ะ

อาทิตยา คงทอง (น้อมแสงพุทธ)
จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึก: การบำเพ็ญ กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : ดินแสงธรรม กล้าจน

การที่เรามาอยู่ในหมู่มิตรดีนี่แหละมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแบบนี้ การที่เราคบและเคารพมิตรดีนี่แหละ มันคือทางที่เราจะพัฒนาตัวเอง ขึ้นไปสู่จุดที่เราจะเป็นสุขมากขึ้นๆ ความทุกข์ในชีวิตเราจะได้ลดลง ๆ

เพราะว่าอย่างแรกเนี่ย เราไปคบกับสิ่งตรงกันข้ามมามากมายนะก่อนหน้านี้ หนูไปเขารบอะไรบ้าง เราไปเคารพกาแฟเราไปเคารพอาหารอร่อย เราไปเคารพอะไรที่มันทำให้เราเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเลยนะ

แต่พอเรามาอยู่ในหมู่มิตรดีเนี่ย เราก็เปลี่ยนใหม่ไง เปลี่ยนมาเคารพหมู่มิตรดี หมายความว่าเราก็มาลดละเลิกความติดความยึด ความอยาก

ความอยากนี่มันทุกข์เนาะ ถ้าเราอยากกินกาแฟอยู่แล้วมันไม่ได้กินอ่ะเคยเป็นไหม มันจะดิ้นรนมันจะรู้สึกถ้าได้กินมันจะเป็นสุข สุขหนอสุขหนอ

นี่แหละมันคือความทุกข์ ที่เราได้มาเห็นที่นี่ที่หมู่มิตรดีนี่ การที่เรามาเห็นว่ามันทุกข์แล้วเราอยากจะออกนี่มันเป็นทุกข์ ที่เนกขัมมะเนาะ ทุกที่เราอยากออก

มันรู้สึกว่าได้พลังกับหมู่นี่แหละ จากความตั้งใจที่จะออก หมู่ก็ช่วยกันผลักช่วยกันดันช่วยกันขัดช่วยกันเกลา จนความรู้สึกอยากมันลดลงไป ๆๆๆ จนไม่เหลือความอยาก

มันคือความสุข ความสุขที่เราเลิกคบสิ่งนั้นแล้วมาคบสิ่งนี้ เลิกคบกับกาแฟแล้วมาคบกับหมู่มิตรดี ตรงนี้แหละ ไม่รู้จะบอกว่าสุขยิ่งกว่าสุขมันคืออะไร

มันก็คืออย่างนี้แหละต้องมาสัมผัสเอง มาอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้ค่ะ มันถึงจะได้สัมผัสสิ่งนี้ เพราะว่าทุกคนก็ทำแบบนี้ไง เขาก็ให้คำแนะนำเราได้ เขาก็บอกเราได้แล้วเขาก็เป็นผลที่ทำได้จริงใช่ไหม เขาก็มาบอกเราเราก็ทำตาม เราก็ทำได้จริงๆ อย่างนี้ค่ะ

อันนี้มันคือสุดยอดของการได้พบหมู่มิตรดีค่ะ ผลมันเป็นอย่างนี้ค่ะ

ดินแสงธรรม กล้าจน
จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑
ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึก: การบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : คฑาวุฒิ แสงอุทัย

ผมเล็งเห็นว่า การที่เราจะเคารพหมู่มิตรดีนี่ ก่อนที่จะมาถึงตรงนั้นเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร เราอยากได้อะไรกับการเคารพหมูมิตรดี แล้วเราก็เลือกว่าเราต้องกลุ่มไหน

ซึ่งแล้วแต่ละคนมันอยู่ที่มุมมองว่า ใครจะต้องการเคารพใคร ซึ่งทางเลือกของผมที่ผมได้มาสัมผัส

ผมเลือกที่จะเคารพหมู่มิตรดีที่มีศีล 5 เป็นเบื้องต้น ซึ่งในประเทศไทยนี้ผมคิดว่ามีไม่มาก

และผมก็ได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ชาวอโศก

ผมก็เชื่อมั่นเพราะว่าก็ได้เข้าไปสัมผัสมาแล้ว เราพิสูจน์จริงมาแล้วว่าทุกท่านมีศีล ซึ่งการมีศีลมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนดี

เมื่อท่านเป็นคนดีแล้วเราไม่มีเหตุผล ที่จะไม่ศรัทธาท่านครับ

เมื่อศรัทธาเท่าไหร่ เราก็จะได้ความดีหรือสิ่งที่ว่าจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นเท่านั้น ตามที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบอกครับ

คฑาวุฒิ แสงอุทัย(คนสู้)
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ: กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : ทิวากร ชุมจีด

มิตรดีสำคัญยังไง เพราะอะไรถึงต้องเคารพมิตรดี ก็เป็นไปตามคำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่า มิตรสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์

เพราะว่าเป็นบารมีร่วมของแต่ละชีวิต จิตวิญญาณที่ได้มาร่วมกันทำสิ่งดี ซึ่งเป็นความดีที่มากที่จะดันวิบากร้าย

ปัจจุบันก็คือ ให้เราได้เกื้อกูลได้อาศัยได้องค์ประกอบของ เหตุปัจจัยของปัจจัย 4 เข้าบ้านยาบ้าน ที่ทำให้เราได้เห็นความมั่นใจว่า นี่คือความอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิตจิตวิญญาณของเรา

มากกว่านั้น มิตรดีสูงสุดคือจิตดีที่เรามีปัญญา มีการตระหนักรู้ว่า สิ่งที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้คือมีความเข้าใจในกรรม

เวลาเกิดสิ่งใดมากระทบ มาสัมผัสอะไร แล้วเรามีความสุขอยู่ได้ เราไม่ชังกับสิ่งที่เราไปประสบ หรือว่าเราเจอสิ่งใดเราเอาประโยชน์ได้

นี่ก็ทำให้เรารู้ว่า ความสำคัญของมิตรดี จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ ตามลำดับในเรื่องของกุศลแล้วก็ปัญญา คือความเข้าใจในกรรมที่จะดับความไม่ได้ดั่งใจ แล้วก็สุขใจได้ เจอเหตุการณ์ใดๆเราก็เอาประโยชน์ ได้จากสิ่งต่างๆ

นี่ก็คือว่าทำไมถึงคบและเคารพดี ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์ได้ไปตามลำดับลำดับครับ

ทิวากร ชุมจีด (สุขแสงพุทธ)
บันทึกการบำเพ็ญ : กันยายน 2562
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี

คบและเคารพมิตรดี : ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์

เป็นเรื่องโชคดีที่ได้มาร่วมกับหมู่มิตรดีที่มีอาจารย์หมอเขียวนำพา ทำให้เรารู้สึกว่าพัฒนาจิตวิญญาณขึ้น ได้มาร่วมโอโหซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งระดับของพระโพธิสัตว์นะครับ

ถ้าไม่ได้มาร่วมนี่เราจะไปไม่ออกเลย คือปัญหานี่มันเยอะมากเลย ในการทำอะไรๆเช่นการทำบารายคัลเจอร์ทำบ่อทำอะไรนี่ครับ

อาจารย์เข้ามาก็สามารถทำให้งานลุล่วงไปได้นะครับ ทำให้เราเกิดพลัง รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มาร่วมแบบนี้มันจะพลาดโอกาสเลย

แล้วตอนนี้กิเลสมันไล่ล่าถ้าไม่มาตรงนี้มันจะเจอปัญหา เยอะมากเลย ขนาดนี้มาก็เจอเหมือนกันแต่ว่ามันเบาหน่อย

ก็เห็นถึงทุกคนพยายาม เห็นถึงประโยชน์ในครูบาอาจารย์ ที่ท่านลงมาทำแล้วก็เสียสละ อาจารย์ก็พยายามนำพาให้พวกเรา ให้ไปได้สุดๆ

เรียกว่าอย่าไปรออย่าไปน๊องแน๊งๆ นิดหน่อยก็ตัดให้ขาดเลย คือกิเลสมันจะไม่ยอมถ้าเราปล่อยไว้น๊องแน๊งนี่มันจะผุดขึ้นมา มันจะแก้ยาก อาจารย์ท่านเลยบอกให้มันเด็ดขาดไปเลย ขึ้นมาขนาดนี้ให้มันสุดไปเลย ถ้าเราไม่สุดเดี๋ยวมันจะตกต่ำ ยินดีฉันทะและเห็นประโยชน์

ปัญหาทั้งหมดที่เราเจอแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆมันทุกข์จริงๆ ทีนี้ได้มาเจอหมูมิตรดี เช่นพี่เล็กนี่ ช่วยมาชี้บอก มันต้องแก้แบบนี้ อย่าไปจมอยู่กับอดีตมันต้องอยู่กับปัจจุบัน และต้องฮึกเหิมให้ได้ ต้องมีความสุข

ผมก็พยายามทำอยู่ เอ้อมันใช่จริงๆเลย หลายๆครั้งมันทำให้เรามั่นใจขึ้นเลยว่า ใช่เราอยู่กับหมู่มิตรดีนี่มันชัดเจนเลย

อย่ารอช้า ถ้าเราเจอหมู่มิตรดีแล้ว มาลุยมาร่วมเลย หรือว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจ ก็ค่อยๆทำไปๆ จนมั่นใจเราก็เห็นชัดแล้วก็ลุยเลยครับ

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์
ณ พุทธสถาน ภูผาฟ้าน้ำ
ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
บันทึกการบำเพ็ญ : กันยายน 2562

หน้ารวมเนื้อหา คบและเคารพมิตรดี